นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bottle {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:01 +0700","asset_file_name":"bottle.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":20070,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62333,"media_folder_id":780,"created_at":"2010/01/12 23:44:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:37:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:37:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_baby-cowboy {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:52 +0700","asset_file_name":"Baby-Cowboy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19981,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54626,"media_folder_id":780,"created_at":"2010/01/08 22:17:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:36:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:36:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_pisit {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e34\u0e28\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:45 +0700","asset_file_name":"pisit.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19886,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":44001,"media_folder_id":780,"created_at":"2010/01/05 15:01:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:35:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:35:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4ny {"member_only_commentable":false,"description":"ny","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:26 +0700","asset_file_name":"4ny.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19658,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":114141,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/24 22:33:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:31:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_3ny {"member_only_commentable":false,"description":"ny","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:26 +0700","asset_file_name":"3ny.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19657,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107976,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/24 22:32:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:31:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_2any {"member_only_commentable":false,"description":"ny","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:26 +0700","asset_file_name":"2any.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19656,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":116646,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/24 22:32:24 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:31:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:31:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_1ny {"member_only_commentable":false,"description":"ny","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:26 +0700","asset_file_name":"1ny.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19655,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":51557,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/24 22:31:40 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:31:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:31:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_balance1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e45\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:17 +0700","asset_file_name":"balance1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19613,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":83179,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/23 11:20:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:31:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:31:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ereply\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:17 +0700","asset_file_name":"reply.doc","asset_content_type":"application/msword","member_only_readable":false,"id":19612,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":36352,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/23 10:29:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:31:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:31:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_balance {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:17 +0700","asset_file_name":"balance.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19611,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129809,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/23 10:20:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:31:32 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:31:32 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_open11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:08 +0700","asset_file_name":"open11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19462,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123265,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/17 17:20:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:29:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:29:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_preecha {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e32\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:07 +0700","asset_file_name":"preecha.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19427,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32663,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/16 23:25:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:29:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:29:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_k8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:03 +0700","asset_file_name":"k8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19361,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86351,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/15 09:31:36 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:28:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:28:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4jobb_close8 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4jobb_close8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19319,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":107132,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/14 10:44:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:28:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:28:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4jobb_close7 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4jobb_close7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19318,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108511,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/14 10:43:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:28:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:28:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4jobb_close6 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4jobb_close6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19317,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":123425,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/14 10:43:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:28:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:28:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4jobb_close5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4jobb_close5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19316,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":136042,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/14 10:42:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:28:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:28:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4jobb_close4 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4jobb_close4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19315,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":133140,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/14 10:42:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:28:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:28:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4jobb_close3 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4jobb_close3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19314,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":139695,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/14 10:41:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:27:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:27:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4jobb_close2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4jobb_close2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19313,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":121110,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/14 10:41:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:27:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:27:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4jobb_close1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4jobb_close1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19312,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":119042,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/14 10:40:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:27:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:27:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4job_shr1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4job_shr1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19311,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":158514,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/13 17:40:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:27:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:27:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4job-11 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4job-11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19310,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":122244,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/13 17:26:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:27:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:27:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4job-10 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4job-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19309,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":120542,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/13 17:26:05 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:27:56 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:27:56 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_4job-9 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","asset_file_name":"4job-9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":19308,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":134563,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/12/13 17:06:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:27:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:27:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: