นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_bottle {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bottle.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u0e02\u0e27\u0e14\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25","created_at":"2010/01/12 23:44:42 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:52:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:37:28 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:37:28 +0700","id":20070,"asset_file_size":62333}
 • Tiny_baby-cowboy {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Baby-Cowboy.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2010/01/08 22:17:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:52 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:36:19 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:36:19 +0700","id":19981,"asset_file_size":54626}
 • Tiny_pisit {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pisit.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1e\u0e34\u0e28\u0e34\u0e29\u0e10\u0e4c\u003C/p\u003E","created_at":"2010/01/05 15:01:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:35:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:35:08 +0700","id":19886,"asset_file_size":44001}
 • Tiny_4ny {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4ny.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"ny","created_at":"2009/12/24 22:33:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:59 +0700","id":19658,"asset_file_size":114141}
 • Tiny_3ny {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3ny.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"ny","created_at":"2009/12/24 22:32:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:59 +0700","id":19657,"asset_file_size":107976}
 • Tiny_2any {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2any.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"ny","created_at":"2009/12/24 22:32:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:58 +0700","id":19656,"asset_file_size":116646}
 • Tiny_1ny {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1ny.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"ny","created_at":"2009/12/24 22:31:40 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:26 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:57 +0700","id":19655,"asset_file_size":51557}
 • Tiny_balance1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"balance1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e45\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/23 11:20:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:33 +0700","id":19613,"asset_file_size":83179}
 • {"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"reply.doc","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003Ereply\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/23 10:29:41 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:32 +0700","id":19612,"asset_file_size":36352}
 • Tiny_balance {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"balance.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/23 10:20:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:31:32 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:31:32 +0700","id":19611,"asset_file_size":129809}
 • Tiny_open11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"open11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/17 17:20:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:29:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:29:22 +0700","id":19462,"asset_file_size":123265}
 • Tiny_preecha {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"preecha.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e35\u0e0a\u0e32\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/16 23:25:57 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:07 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:29:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:29:07 +0700","id":19427,"asset_file_size":32663}
 • Tiny_k8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"k8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/15 09:31:36 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:26 +0700","id":19361,"asset_file_size":86351}
 • Tiny_4jobb_close8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb_close8.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/12/14 10:44:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:02 +0700","id":19319,"asset_file_size":107132}
 • Tiny_4jobb_close7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb_close7.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/12/14 10:43:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:02 +0700","id":19318,"asset_file_size":108511}
 • Tiny_4jobb_close6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb_close6.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/12/14 10:43:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:01 +0700","id":19317,"asset_file_size":123425}
 • Tiny_4jobb_close5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb_close5.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/14 10:42:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:00 +0700","id":19316,"asset_file_size":136042}
 • Tiny_4jobb_close4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb_close4.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/12/14 10:42:14 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:28:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:28:00 +0700","id":19315,"asset_file_size":133140}
 • Tiny_4jobb_close3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb_close3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/12/14 10:41:46 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:59 +0700","id":19314,"asset_file_size":139695}
 • Tiny_4jobb_close2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb_close2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/14 10:41:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:59 +0700","id":19313,"asset_file_size":121110}
 • Tiny_4jobb_close1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4jobb_close1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/14 10:40:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:58 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:58 +0700","id":19312,"asset_file_size":119042}
 • Tiny_4job_shr1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4job_shr1.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/12/13 17:40:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:57 +0700","id":19311,"asset_file_size":158514}
 • Tiny_4job-11 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4job-11.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/12/13 17:26:26 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:57 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:57 +0700","id":19310,"asset_file_size":122244}
 • Tiny_4job-10 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4job-10.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/12/13 17:26:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:56 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:56 +0700","id":19309,"asset_file_size":120542}
 • Tiny_4job-9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4job-9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/12/13 17:06:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:51:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 18:27:55 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 18:27:55 +0700","id":19308,"asset_file_size":134563}
ขนาดย่อ: