นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_saowapa2557-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e20\u0e32 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e19\u0e34\u0e0a \u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2557","asset_updated_at":"2015/07/13 11:24:01 +0700","asset_file_name":"Saowapa2557-2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":53741,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":849678,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/07/13 11:24:01 +0700","modified_at":"2015/07/13 11:24:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 11:24:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_saowapa2557 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e28.\u0e14\u0e23.\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e20\u0e32 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e19\u0e34\u0e0a \u0e1a\u0e38\u0e04\u0e04\u0e25\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e19\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e08\u0e33\u0e1b\u0e35 2557","asset_updated_at":"2015/07/13 11:23:39 +0700","asset_file_name":"Saowapa2557.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":53740,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":904455,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/07/13 11:23:39 +0700","modified_at":"2015/07/13 11:23:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/07/13 11:23:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_summer08 {"member_only_commentable":false,"description":"SUMMER COURSE2015","asset_updated_at":"2015/06/29 12:56:14 +0700","asset_file_name":"summer08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":398055,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/06/29 12:56:14 +0700","modified_at":"2015/06/29 12:56:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/29 12:56:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_summer07 {"member_only_commentable":false,"description":"SUMMER COURSE2015","asset_updated_at":"2015/06/29 12:55:51 +0700","asset_file_name":"summer07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":417498,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/06/29 12:55:51 +0700","modified_at":"2015/06/29 12:55:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/29 12:55:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_summer06 {"member_only_commentable":false,"description":"SUMMER COURSE2015","asset_updated_at":"2015/06/29 12:55:25 +0700","asset_file_name":"summer06.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":318070,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/06/29 12:55:25 +0700","modified_at":"2015/06/29 12:55:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/29 12:55:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_summer05 {"member_only_commentable":false,"description":"SUMMER COURSE2015","asset_updated_at":"2015/06/29 12:55:02 +0700","asset_file_name":"summer05.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":477776,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/06/29 12:55:03 +0700","modified_at":"2015/06/29 12:55:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/29 12:55:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_summer04 {"member_only_commentable":false,"description":"SUMMER COURSE2015","asset_updated_at":"2015/06/29 12:54:40 +0700","asset_file_name":"summer04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":449138,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/06/29 12:54:40 +0700","modified_at":"2015/06/29 12:54:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/29 12:54:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_summercoursewichot {"member_only_commentable":false,"description":"SUMMER COURSE2015","asset_updated_at":"2015/06/29 10:50:07 +0700","asset_file_name":"Summercoursewichot.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53508,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":40745,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/06/29 10:50:07 +0700","modified_at":"2015/06/29 10:50:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/29 10:50:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_summercourseprawat {"member_only_commentable":false,"description":"SUMMER COURSE2015","asset_updated_at":"2015/06/29 10:49:45 +0700","asset_file_name":"Summercourseprawat.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":53507,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48831,"media_folder_id":780,"created_at":"2015/06/29 10:49:45 +0700","modified_at":"2015/06/29 10:49:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2015/06/29 10:49:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: