นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_cercle {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:32 +0700","asset_file_name":"cercle.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18904,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":5551,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/23 21:39:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:23:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:23:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_beer1_bg {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:50:32 +0700","asset_file_name":"beer1_bg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18903,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":38002,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/23 21:15:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:23:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:23:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk9 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:44 +0700","asset_file_name":"lo_walk9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18476,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91140,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 17:01:49 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:31 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:31 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk8 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:44 +0700","asset_file_name":"lo_walk8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18475,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95891,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:21:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk7 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:44 +0700","asset_file_name":"lo_walk7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18470,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":97153,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:11:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:28 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:28 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk6 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:44 +0700","asset_file_name":"lo_walk6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18468,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":100734,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:10:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk5 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:44 +0700","asset_file_name":"lo_walk5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18463,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95383,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:09:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk4 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:44 +0700","asset_file_name":"lo_walk4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18461,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":98031,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:09:08 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk3 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:44 +0700","asset_file_name":"lo_walk3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92645,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:08:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk2 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_walk2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84497,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:08:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_walk1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_walk1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18454,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92031,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:07:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_nn {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_nn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18451,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87988,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:06:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_makeup2 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_makeup2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":89124,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:05:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_makeup {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_makeup.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18448,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84565,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:04:56 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_kt4 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_kt4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96327,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:04:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_kt3 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_kt3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18446,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93325,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:03:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_kt2 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_kt2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18445,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88547,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:03:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lo_kt1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:43 +0700","asset_file_name":"lo_kt1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95379,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/11/05 16:02:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:17:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:17:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_exp4 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:05 +0700","asset_file_name":"exp4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18225,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":13471,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/28 13:15:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:13:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:13:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_exp3 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:05 +0700","asset_file_name":"exp3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18224,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67461,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/28 13:15:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:13:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:13:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_exp2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:05 +0700","asset_file_name":"exp2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18223,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":67364,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/28 13:14:14 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:13:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:13:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_exp1 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:04 +0700","asset_file_name":"exp1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18222,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":38340,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/28 13:13:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:13:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:13:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_fr {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:03 +0700","asset_file_name":"fr.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18207,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":10075,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/27 11:27:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:13:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:13:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tro {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:03 +0700","asset_file_name":"tro.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":18203,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":2247,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/27 11:21:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:13:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:13:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_skyicon {"member_only_commentable":false,"description":"skyicon","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:03 +0700","asset_file_name":"skyicon.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18202,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1495,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/27 11:18:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:13:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:13:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: