นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_icon_neutral {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:49:03 +0700","asset_file_name":"icon_neutral.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":18200,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16910,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/27 11:03:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:13:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:13:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_gerbe-3jpg {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:56 +0700","asset_file_name":"Gerbe-3jpg.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":31064,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/26 00:17:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:12:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:12:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_gerbe2 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:56 +0700","asset_file_name":"gerbe2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33303,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/26 00:16:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:12:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:12:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_gerbe {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:56 +0700","asset_file_name":"gerbe.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62122,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/26 00:15:35 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:12:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:12:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ny {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:55 +0700","asset_file_name":"ny.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43109,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/26 00:14:34 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:12:00 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:12:00 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_bgv1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:55 +0700","asset_file_name":"bgV1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":11152,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/25 13:48:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:11:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_v-copy {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:55 +0700","asset_file_name":"v-Copy.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18108,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":60214,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/25 13:29:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:11:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_simplistic_by_d_luzion_(small) {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:51 +0700","asset_file_name":"Simplistic_by_D_luzion_(Small).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18101,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":14520,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/24 15:07:31 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:36:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:36:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_gramophone-nostalgia1 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:55 +0700","asset_file_name":"gramophone-nostalgia1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18100,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":8743,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/24 15:03:19 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:11:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_j-44 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:51 +0700","asset_file_name":"J-44.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18045,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":78792,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/20 09:26:32 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:11:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_j-33 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:51 +0700","asset_file_name":"J-33.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18044,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71469,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/20 09:26:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:11:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_j-22 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:51 +0700","asset_file_name":"J-22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18043,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77926,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/20 09:25:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:11:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_j-11 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:51 +0700","asset_file_name":"J-11.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18042,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96007,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/20 09:25:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:11:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:11:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_j-4 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:50 +0700","asset_file_name":"J-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18034,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129293,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/19 16:33:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_j-3 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:50 +0700","asset_file_name":"J-3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18033,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":108579,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/19 16:33:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_j-2 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:50 +0700","asset_file_name":"J-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18032,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":96717,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/19 16:32:57 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_j-1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:50 +0700","asset_file_name":"J-1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18031,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":95004,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/19 16:32:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:57 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:57 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r_rubberb {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:49 +0700","asset_file_name":"R_rubberB.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18029,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":16609,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/19 12:09:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r_rubbera {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"R_rubberA.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18009,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":61300,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/18 23:46:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r_เส้นใยสีขาว {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:50 +0700","asset_file_name":"R_\u0e40\u0e2a\u0e49\u0e19\u0e43\u0e22\u0e2a\u0e35\u0e02\u0e32\u0e27.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18008,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":21883,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/18 22:10:36 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:36:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:36:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r_smerjai {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"R_smerjai.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18007,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55487,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/18 22:09:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r_mr {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"R_mr.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":18006,"last_commented_at":"2009/12/17 20:57:29 +0700","commentable":true,"asset_file_size":84329,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/18 22:08:00 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:42 +0700","comment_counter":1,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_r_rubber01 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:48:48 +0700","asset_file_name":"R_rubber01.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":18004,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":54326,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/10/18 22:04:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:10:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:10:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lis2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","asset_file_name":"lis2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17514,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88938,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/27 23:35:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:03:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:03:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_lis1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","asset_file_name":"lis1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":81399,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/27 23:35:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:03:25 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:03:25 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: