นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_mala2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","asset_file_name":"mala2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17512,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":87697,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/27 23:34:29 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:03:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_mala1 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","asset_file_name":"mala1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17511,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":88598,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/27 23:33:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:03:24 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:03:24 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_mong1 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:53 +0700","asset_file_name":"mong1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17510,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":86703,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/27 23:32:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:03:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:03:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_11o {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:51 +0700","asset_file_name":"11o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17498,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26502,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/26 13:58:23 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:02:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:02:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_1o {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:51 +0700","asset_file_name":"1o.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17497,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":26184,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/26 13:58:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:02:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:02:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv22 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:51 +0700","asset_file_name":"tv22.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17496,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84145,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/26 13:43:17 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:02:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:02:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_fl {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:49 +0700","asset_file_name":"fl.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17465,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":38524,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/25 09:27:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_สืบสาย {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:34 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17460,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27419,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 23:49:40 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:35:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_สมใจ {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:34 +0700","asset_file_name":"\u0e2a\u0e21\u0e43\u0e08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17459,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":32289,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 23:48:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:35:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_เผือก {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:34 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e1c\u0e37\u0e2d\u0e01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17458,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":37735,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 23:46:51 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:35:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_ยุพินพรรณ {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:34 +0700","asset_file_name":"\u0e22\u0e38\u0e1e\u0e34\u0e19\u0e1e\u0e23\u0e23\u0e13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17457,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":27600,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 23:46:03 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:35:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_เสวนิต3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:34 +0700","asset_file_name":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e34\u0e153.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17456,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":25370,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 23:45:10 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:35:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:35:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv7 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv7.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17452,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73116,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:36:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv6 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17451,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":82148,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:35:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv5bb {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv5bb.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17450,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":73517,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:35:04 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv5b {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv5b.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17449,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":91887,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:34:13 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv5a {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv5a.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17448,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":71579,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:33:41 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17447,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77215,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:33:16 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv3 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17446,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":75386,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:32:42 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17445,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":76253,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:32:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tv1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tv1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17444,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":84412,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:31:26 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tlogo2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:48 +0700","asset_file_name":"tlogo2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17443,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":34400,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:30:51 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_tlogo {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:47 +0700","asset_file_name":"tlogo.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17442,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":33774,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 21:22:11 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p51-6 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","asset_file_name":"p51-6.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17434,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":94632,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 09:53:02 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
 • Tiny_p51-5 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","asset_file_name":"p51-5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":17433,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":101744,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/09/24 09:52:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 18:01:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: