นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_reusefnr2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"reuseFNR2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e18\u0e19\u0e32\u0e04\u0e32\u0e23\u0e02\u0e22\u0e30\u0e30\u0e23\u0e35\u0e44\u0e0b\u0e40\u0e04\u0e34\u0e25 \u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23 \u0e21.\u0e2d.","created_at":"2015/05/06 11:01:15 +0700","group_member_commentable":true,"asset_updated_at":"2015/05/06 11:01:15 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/05/06 11:05:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/05/06 11:05:46 +0700","id":52563,"asset_file_size":124789}
  • Small_20150410fnrsongkran {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20150410FNRsongkran.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e52\u0e55\u0e55\u0e58","created_at":"2015/03/31 20:25:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/31 20:25:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/31 20:25:03 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/31 20:25:03 +0700","id":51835,"asset_file_size":511479}
  • Small_20150410songkranfnr {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20150410songkranFNR.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e2a\u0e07\u0e01\u0e23\u0e32\u0e19\u0e15\u0e4c\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34\u0e52\u0e55\u0e55\u0e58","created_at":"2015/03/31 20:18:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/31 20:18:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/31 20:18:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/31 20:18:29 +0700","id":51834,"asset_file_size":351336}
  • Small_veget2015-3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veget2015-3.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e272015","created_at":"2015/03/23 08:12:18 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/23 08:12:18 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/23 08:12:22 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/23 08:12:22 +0700","id":51658,"asset_file_size":388878}
  • Small_veget2015-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veget2015-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e272015","created_at":"2015/03/23 08:09:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/23 08:09:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/23 08:09:59 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/23 08:09:59 +0700","id":51657,"asset_file_size":153068}
  • Small_veget2015 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"veget2015.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e04\u0e23\u0e31\u0e272015","created_at":"2015/03/23 07:48:01 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/23 07:48:01 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/23 07:48:08 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/23 07:48:08 +0700","id":51655,"asset_file_size":219237}
  • Small_20150421_market {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20150421_market.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23\u0e19\u0e49\u0e2d\u0e22\u0e2d\u0e22\u0e39\u0e48\u0e14\u0e35\u0e21\u0e35\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2015/03/16 20:41:29 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/16 20:41:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/16 20:41:34 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/16 20:41:34 +0700","id":51569,"asset_file_size":321096}
  • Small_20150302sowapa-2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20150302sowapa-2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e14\u0e23.\u0e40\u0e2a\u0e32\u0e27\u0e20\u0e32 \u0e2d\u0e31\u0e07\u0e2a\u0e38\u0e20\u0e32\u0e19\u0e34\u0e0a","created_at":"2015/03/02 13:10:25 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/02 13:10:25 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 13:10:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 13:10:27 +0700","id":51368,"asset_file_size":435819}
  • Small_25150302bancha {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"25150302bancha.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"\u0e23\u0e2d\u0e07\u0e28\u0e32\u0e2a\u0e15\u0e23\u0e32\u0e08\u0e32\u0e23\u0e22\u0e4c \u0e14\u0e23.\u0e1a\u0e31\u0e0d\u0e0a\u0e32 \u0e2a\u0e21\u0e1a\u0e39\u0e23\u0e13\u0e4c\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2015/03/02 10:09:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2015/03/02 10:09:12 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2015/03/02 10:09:13 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2015/03/02 10:09:13 +0700","id":51359,"asset_file_size":268141}
ขนาดย่อ: