นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p51-4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p51-4.jpg","created_at":"2009/09/24 09:51:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":100834,"modified_at":"2011/05/31 18:01:29 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17432,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p51-3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p51-3.jpg","created_at":"2009/09/24 09:51:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":112603,"modified_at":"2011/05/31 18:01:28 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17431,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p51-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p51-2.jpg","created_at":"2009/09/24 09:50:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:28 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":116843,"modified_at":"2011/05/31 18:01:28 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17430,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p51-1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p51-1.jpg","created_at":"2009/09/24 09:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":107504,"modified_at":"2011/05/31 18:01:24 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17428,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_share_wl {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"share_wl.jpg","created_at":"2009/09/23 16:43:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":84137,"modified_at":"2011/05/31 18:01:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17402,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pr_phd_adirak {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pr_phd_adirak.jpg","created_at":"2009/09/23 13:01:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":82435,"modified_at":"2011/05/31 18:00:56 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17393,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pr_phd_laddawan {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pr_phd_laddawan.jpg","created_at":"2009/09/22 23:18:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":87878,"modified_at":"2011/05/31 18:00:54 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":17383,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_image {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Image.36E97539A28E425A90DB6C63C6C4446F","created_at":"2009/09/02 12:05:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":14460,"modified_at":"2011/05/31 17:53:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16948,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/pdf","asset_file_name":"final_report_mussel_death_2.pdf","created_at":"2009/09/02 00:19:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":358551,"modified_at":"2011/05/31 17:53:26 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16923,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_spp1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"spp1.jpg","created_at":"2009/09/02 00:17:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":49672,"modified_at":"2011/05/31 17:53:23 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16922,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_snaret {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"snaret.jpg","created_at":"2009/09/02 00:16:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":33105,"modified_at":"2011/05/31 17:53:23 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16921,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_shand2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shand2.jpg","created_at":"2009/09/02 00:05:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":43332,"modified_at":"2011/05/31 17:53:22 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16920,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sha1jpg {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sha1jpg.jpg","created_at":"2009/09/02 00:03:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":45723,"modified_at":"2011/05/31 17:53:22 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16919,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nmix {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nmix.JPG","created_at":"2009/08/31 09:31:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":42620,"modified_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16877,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1oph4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1oph4.jpg","created_at":"2009/08/30 23:09:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":42745,"modified_at":"2011/05/31 17:52:58 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16874,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1oph3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1oph3.jpg","created_at":"2009/08/30 23:08:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":43081,"modified_at":"2011/05/31 17:52:57 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16873,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1oph2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1oph2.jpg","created_at":"2009/08/30 23:08:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":40850,"modified_at":"2011/05/31 17:52:57 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16872,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1oph {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1oph.jpg","created_at":"2009/08/30 23:07:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":38171,"modified_at":"2011/05/31 17:52:56 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16871,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nveget6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nveget6.JPG","created_at":"2009/08/30 22:49:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":36405,"modified_at":"2011/05/31 17:52:55 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16870,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nveget5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nveget5.JPG","created_at":"2009/08/30 22:48:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":38134,"modified_at":"2011/05/31 17:52:55 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16869,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nveget4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nveget4.JPG","created_at":"2009/08/30 22:48:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":37399,"modified_at":"2011/05/31 17:52:54 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16868,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nveget3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nveget3.JPG","created_at":"2009/08/30 22:47:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":31175,"modified_at":"2011/05/31 17:52:54 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16867,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nveget2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nveget2.JPG","created_at":"2009/08/30 22:46:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e45","asset_file_size":31916,"modified_at":"2011/05/31 17:52:53 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16866,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nveget1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nveget1.JPG","created_at":"2009/08/30 22:46:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":36156,"modified_at":"2011/05/31 17:52:53 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16865,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nteacher2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nteacher2.JPG","created_at":"2009/08/30 22:44:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":34800,"modified_at":"2011/05/31 17:52:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16864,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: