นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_p51-4 {"modified_at":"2011/05/31 18:01:29 +0700","id":17432,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p51-4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:29 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/24 09:51:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":100834}
 • Tiny_p51-3 {"modified_at":"2011/05/31 18:01:28 +0700","id":17431,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p51-3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:28 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/24 09:51:17 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112603}
 • Tiny_p51-2 {"modified_at":"2011/05/31 18:01:28 +0700","id":17430,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p51-2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:28 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/24 09:50:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":116843}
 • Tiny_p51-1 {"modified_at":"2011/05/31 18:01:24 +0700","id":17428,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"p51-1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:24 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/24 09:50:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:44 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":107504}
 • Tiny_share_wl {"modified_at":"2011/05/31 18:01:07 +0700","id":17402,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"share_wl.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:01:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/23 16:43:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:43 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":84137}
 • Tiny_pr_phd_adirak {"modified_at":"2011/05/31 18:00:56 +0700","id":17393,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pr_phd_adirak.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/23 13:01:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":82435}
 • Tiny_pr_phd_laddawan {"modified_at":"2011/05/31 18:00:54 +0700","id":17383,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"pr_phd_laddawan.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 18:00:54 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/22 23:18:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:42 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":87878}
 • Tiny_image {"modified_at":"2011/05/31 17:53:52 +0700","id":16948,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Image.36E97539A28E425A90DB6C63C6C4446F","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:52 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/09/02 12:05:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:07 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":14460}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:53:26 +0700","id":16923,"commentable":true,"asset_content_type":"application/pdf","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"final_report_mussel_death_2.pdf","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:26 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/02 00:19:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":358551}
 • Tiny_spp1 {"modified_at":"2011/05/31 17:53:23 +0700","id":16922,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"spp1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/02 00:17:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49672}
 • Tiny_snaret {"modified_at":"2011/05/31 17:53:23 +0700","id":16921,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"snaret.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/02 00:16:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":33105}
 • Tiny_shand2 {"modified_at":"2011/05/31 17:53:22 +0700","id":16920,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"shand2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/09/02 00:05:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43332}
 • Tiny_sha1jpg {"modified_at":"2011/05/31 17:53:22 +0700","id":16919,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"sha1jpg.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/09/02 00:03:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":45723}
 • Tiny_nmix {"modified_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","id":16877,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nmix.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:53:00 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/31 09:31:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42620}
 • Tiny_1oph4 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:58 +0700","id":16874,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1oph4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:58 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 23:09:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42745}
 • Tiny_1oph3 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:57 +0700","id":16873,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1oph3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:57 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 23:08:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43081}
 • Tiny_1oph2 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:57 +0700","id":16872,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1oph2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:57 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 23:08:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":40850}
 • Tiny_1oph {"modified_at":"2011/05/31 17:52:56 +0700","id":16871,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1oph.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 23:07:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38171}
 • Tiny_nveget6 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:55 +0700","id":16870,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nveget6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:55 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 22:49:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36405}
 • Tiny_nveget5 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:55 +0700","id":16869,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nveget5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:55 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 22:48:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":38134}
 • Tiny_nveget4 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:54 +0700","id":16868,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nveget4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:54 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 22:48:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":37399}
 • Tiny_nveget3 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:54 +0700","id":16867,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nveget3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:54 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 22:47:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31175}
 • Tiny_nveget2 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:53 +0700","id":16866,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nveget2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:53 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e45","created_at":"2009/08/30 22:46:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":31916}
 • Tiny_nveget1 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:53 +0700","id":16865,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nveget1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:53 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/30 22:46:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":36156}
 • Tiny_nteacher2 {"modified_at":"2011/05/31 17:52:52 +0700","id":16864,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Nteacher2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:52 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/30 22:44:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":34800}
ขนาดย่อ: