นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_nteacher {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nteacher.JPG","created_at":"2009/08/30 22:44:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":36594,"modified_at":"2011/05/31 17:52:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16863,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nsale {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nsale.JPG","created_at":"2009/08/30 22:43:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":33199,"modified_at":"2011/05/31 17:52:51 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16862,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nkanang {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nkanang.JPG","created_at":"2009/08/30 22:42:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:51 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":37591,"modified_at":"2011/05/31 17:52:51 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16861,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_nkalum {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Nkalum.JPG","created_at":"2009/08/30 22:42:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:50 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":42279,"modified_at":"2011/05/31 17:52:50 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16860,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sale2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sale2.JPG","created_at":"2009/08/30 18:25:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":28505,"modified_at":"2011/05/31 17:52:44 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16843,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_sale1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"sale1.JPG","created_at":"2009/08/30 18:24:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":35081,"modified_at":"2011/05/31 17:52:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16842,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3dpl1_ptitta {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3dPl1_ptitta.JPG","created_at":"2009/08/30 18:02:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":35248,"modified_at":"2011/05/31 17:52:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16841,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3dpl3_prapatson {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3dPl3_prapatson.JPG","created_at":"2009/08/30 17:34:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":35089,"modified_at":"2011/05/31 17:52:42 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16839,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3dpl2_nrarat {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3dPl2_nrarat.JPG","created_at":"2009/08/30 17:33:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:02 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":30626,"modified_at":"2011/05/31 17:52:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16838,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2dt_pradipa {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2dT_pradipa.JPG","created_at":"2009/08/30 17:32:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":34465,"modified_at":"2011/05/31 17:52:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16837,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2dt3_buntarika {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2dT3_buntarika.JPG","created_at":"2009/08/30 17:31:51 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":36695,"modified_at":"2011/05/31 17:52:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16836,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2dt2_wswat_wiyapun {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2dT2_wswat_wiyapun.JPG","created_at":"2009/08/30 17:25:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":35547,"modified_at":"2011/05/31 17:52:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16835,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2dt1_panumat {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2dT1_panumat.JPG","created_at":"2009/08/30 17:24:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":36323,"modified_at":"2011/05/31 17:52:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16834,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1dr5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1dr5.JPG","created_at":"2009/08/30 17:23:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":34598,"modified_at":"2011/05/31 17:52:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16833,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1dr4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1dr4.JPG","created_at":"2009/08/30 17:22:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":31174,"modified_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16832,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1dr3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1dr3.JPG","created_at":"2009/08/30 17:22:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":34783,"modified_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16831,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1dr2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1dr2.JPG","created_at":"2009/08/30 17:21:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":34782,"modified_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16830,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1dr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1dr.JPG","created_at":"2009/08/30 17:20:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":35995,"modified_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16829,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1dpt3_ppicha {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1dPT3_ppicha.JPG","created_at":"2009/08/30 17:19:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":34661,"modified_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16828,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1dpt2_panipac {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1dPT2_panipac.JPG","created_at":"2009/08/30 17:18:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":35465,"modified_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16827,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1dpt1_essree {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1dPT1_essree.JPG","created_at":"2009/08/30 17:18:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:52:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":35579,"modified_at":"2011/05/31 17:52:35 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16826,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2banana_teppanum_(2) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2banana_teppanum_(2).JPG","created_at":"2009/08/25 23:42:38 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:34:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":35831,"modified_at":"2011/06/01 16:34:48 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16739,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2banana_teppanum2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2banana_teppanum2.JPG","created_at":"2009/08/25 23:42:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":35800,"modified_at":"2011/05/31 17:51:54 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16738,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2banana_teppanum {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2banana_teppanum.JPG","created_at":"2009/08/25 23:41:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":31924,"modified_at":"2011/05/31 17:51:54 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16737,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2banana_rednak2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2banana_rednak2.JPG","created_at":"2009/08/25 23:40:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":32433,"modified_at":"2011/05/31 17:51:53 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16736,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: