นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_2banana_rednak1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2banana_rednak1.JPG","created_at":"2009/08/25 23:40:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":34064,"modified_at":"2011/05/31 17:51:53 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16735,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2banana_ngachang {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2banana_ngachang.JPG","created_at":"2009/08/25 23:39:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":20718,"modified_at":"2011/05/31 17:51:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16734,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2banana_hukmook {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2banana_hukmook.JPG","created_at":"2009/08/25 23:38:19 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":37988,"modified_at":"2011/05/31 17:51:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16733,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ele6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ele6.JPG","created_at":"2009/08/20 23:07:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":32055,"modified_at":"2011/05/31 17:51:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16672,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ele5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ele5.JPG","created_at":"2009/08/20 23:06:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":43547,"modified_at":"2011/05/31 17:51:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16671,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ele4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ele4.JPG","created_at":"2009/08/20 23:06:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":45670,"modified_at":"2011/05/31 17:51:11 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16670,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ele3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ele3.JPG","created_at":"2009/08/20 23:05:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":52149,"modified_at":"2011/05/31 17:51:10 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16669,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ele2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ele2.JPG","created_at":"2009/08/20 23:05:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":49264,"modified_at":"2011/05/31 17:51:10 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16668,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ele1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ele1.JPG","created_at":"2009/08/20 23:04:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":50525,"modified_at":"2011/05/31 17:51:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16667,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pot5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pot5.JPG","created_at":"2009/08/20 21:17:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":34929,"modified_at":"2011/05/31 17:51:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16666,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pot4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pot4.JPG","created_at":"2009/08/20 21:17:00 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":46754,"modified_at":"2011/05/31 17:51:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16665,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pot3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pot3.JPG","created_at":"2009/08/20 21:16:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":50482,"modified_at":"2011/05/31 17:51:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16664,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pot2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pot2.JPG","created_at":"2009/08/20 21:16:14 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":44860,"modified_at":"2011/05/31 17:51:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16663,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pot1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pot1.JPG","created_at":"2009/08/20 21:15:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:51:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":59190,"modified_at":"2011/05/31 17:51:06 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16662,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_v4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"v4.JPG","created_at":"2009/08/17 10:08:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":51686,"modified_at":"2011/05/31 17:50:04 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16625,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p4.JPG","created_at":"2009/08/17 10:07:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:50:03 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":43724,"modified_at":"2011/05/31 17:50:03 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16624,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_v6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"v6.JPG","created_at":"2009/08/16 22:38:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":44824,"modified_at":"2011/05/31 17:49:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16617,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_v5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"v5.JPG","created_at":"2009/08/16 22:38:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":44911,"modified_at":"2011/05/31 17:49:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16616,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_v3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"v3.JPG","created_at":"2009/08/16 22:37:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":53675,"modified_at":"2011/05/31 17:49:58 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16615,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_v2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"v2.JPG","created_at":"2009/08/16 22:31:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":45324,"modified_at":"2011/05/31 17:49:57 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16614,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_v1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"v1.JPG","created_at":"2009/08/16 22:30:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:57 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":49451,"modified_at":"2011/05/31 17:49:57 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16613,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pc4a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pc4a.JPG","created_at":"2009/08/16 22:29:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":43116,"modified_at":"2011/05/31 17:49:56 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16612,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pc5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pc5.JPG","created_at":"2009/08/16 22:28:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:56 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":47947,"modified_at":"2011/05/31 17:49:56 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16611,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pc3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pc3.JPG","created_at":"2009/08/16 22:27:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":43884,"modified_at":"2011/05/31 17:49:55 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16610,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pc2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pc2.JPG","created_at":"2009/08/16 22:26:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":41414,"modified_at":"2011/05/31 17:49:55 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16609,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: