นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_dsc_8323 {"modified_at":"2017/03/17 09:20:28 +0700","id":60610,"asset_file_size":224235,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:20:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:20:28 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:20:24 +0700","asset_file_name":"DSC_8323.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_dsc_8330 {"modified_at":"2017/03/17 09:20:15 +0700","id":60609,"asset_file_size":273734,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:20:11 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:20:15 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:20:11 +0700","asset_file_name":"DSC_8330.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8645 {"modified_at":"2017/03/17 09:19:17 +0700","id":60608,"asset_file_size":268681,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:19:09 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:19:17 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:19:09 +0700","asset_file_name":"ADSC_8645.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_a7-2 {"modified_at":"2017/03/17 09:18:54 +0700","id":60607,"asset_file_size":282392,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:18:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:18:54 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:18:47 +0700","asset_file_name":"A7-2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8582 {"modified_at":"2017/03/17 09:18:06 +0700","id":60606,"asset_file_size":208036,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:17:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:18:06 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:17:58 +0700","asset_file_name":"ADSC_8582.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8578 {"modified_at":"2017/03/17 09:17:48 +0700","id":60605,"asset_file_size":216925,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:17:44 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:17:48 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:17:44 +0700","asset_file_name":"ADSC_8578.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8576 {"modified_at":"2017/03/17 09:17:35 +0700","id":60604,"asset_file_size":236553,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:17:28 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:17:35 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:17:28 +0700","asset_file_name":"ADSC_8576.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8566 {"modified_at":"2017/03/17 09:17:17 +0700","id":60603,"asset_file_size":236059,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:17:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:17:17 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:17:13 +0700","asset_file_name":"ADSC_8566.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8564 {"modified_at":"2017/03/17 09:17:03 +0700","id":60602,"asset_file_size":217017,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:16:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:17:03 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:16:56 +0700","asset_file_name":"ADSC_8564.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8562 {"modified_at":"2017/03/17 09:16:50 +0700","id":60601,"asset_file_size":225148,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:16:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:16:50 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:16:43 +0700","asset_file_name":"ADSC_8562.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8555 {"modified_at":"2017/03/17 09:16:37 +0700","id":60600,"asset_file_size":235480,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:16:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:16:37 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:16:29 +0700","asset_file_name":"ADSC_8555.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8547 {"modified_at":"2017/03/17 09:16:14 +0700","id":60599,"asset_file_size":495311,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:16:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:16:14 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:16:08 +0700","asset_file_name":"ADSC_8547.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8542 {"modified_at":"2017/03/17 09:15:55 +0700","id":60598,"asset_file_size":458294,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:15:51 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:15:55 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:15:51 +0700","asset_file_name":"ADSC_8542.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8535 {"modified_at":"2017/03/17 09:15:42 +0700","id":60597,"asset_file_size":450494,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:15:35 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:15:42 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:15:35 +0700","asset_file_name":"ADSC_8535.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8531 {"modified_at":"2017/03/17 09:15:24 +0700","id":60596,"asset_file_size":451924,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:15:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:15:24 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:15:19 +0700","asset_file_name":"ADSC_8531.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_adsc_8499 {"modified_at":"2017/03/17 09:15:06 +0700","id":60595,"asset_file_size":461991,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:15:03 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:15:06 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:15:03 +0700","asset_file_name":"ADSC_8499.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1talungsakdsc_8423-2a {"modified_at":"2017/03/17 09:14:53 +0700","id":60594,"asset_file_size":271647,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:14:47 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:14:53 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:14:47 +0700","asset_file_name":"1talungsakDSC_8423-2a.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1sutadsc_8384 {"modified_at":"2017/03/17 09:14:35 +0700","id":60593,"asset_file_size":345305,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:14:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:14:35 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:14:29 +0700","asset_file_name":"1sutaDSC_8384.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1sureeratdsc_8418 {"modified_at":"2017/03/17 09:14:17 +0700","id":60592,"asset_file_size":300320,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:14:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:14:17 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:14:13 +0700","asset_file_name":"1sureeratDSC_8418.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1surachaddsc_8634 {"modified_at":"2017/03/17 09:13:59 +0700","id":60591,"asset_file_size":202584,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:13:56 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:13:59 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:13:56 +0700","asset_file_name":"1surachadDSC_8634.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1sunbjangdsc_8640 {"modified_at":"2017/03/17 09:13:46 +0700","id":60590,"asset_file_size":218333,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:13:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:13:46 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:13:39 +0700","asset_file_name":"1sunbjangDSC_8640.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1sommaidsc_8384 {"modified_at":"2017/03/17 09:13:28 +0700","id":60589,"asset_file_size":334335,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:13:21 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:13:28 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:13:21 +0700","asset_file_name":"1sommaiDSC_8384.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1pradpraporndsc_8384 {"modified_at":"2017/03/17 09:12:55 +0700","id":60588,"asset_file_size":350075,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:12:52 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:12:55 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:12:52 +0700","asset_file_name":"1pradprapornDSC_8384.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1patompongdsc_8627 {"modified_at":"2017/03/17 09:12:37 +0700","id":60587,"asset_file_size":227640,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:12:32 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:12:37 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:12:32 +0700","asset_file_name":"1patompongDSC_8627.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
 • Tiny_1narongdsc_8629 {"modified_at":"2017/03/17 09:12:19 +0700","id":60586,"asset_file_size":226428,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/03/17 09:12:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1a\u0e38\u0e04\u0e25\u0e32\u0e01\u0e23\u0e14\u0e35\u0e40\u0e14\u0e48\u0e192560","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/03/17 09:12:19 +0700","asset_updated_at":"2017/03/17 09:12:13 +0700","asset_file_name":"1narongDSC_8629.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: