นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_pc1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pc1.JPG","created_at":"2009/08/16 22:25:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":48242,"modified_at":"2011/05/31 17:49:54 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16608,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p5.JPG","created_at":"2009/08/16 22:24:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":43786,"modified_at":"2011/05/31 17:49:54 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16607,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_pc4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"pc4.JPG","created_at":"2009/08/16 22:24:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":43116,"modified_at":"2011/05/31 17:49:53 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16606,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p3.JPG","created_at":"2009/08/16 22:23:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":47859,"modified_at":"2011/05/31 17:49:53 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16605,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p2.JPG","created_at":"2009/08/16 22:22:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":46829,"modified_at":"2011/05/31 17:49:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16604,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_p1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"p1.JPG","created_at":"2009/08/16 22:21:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:52 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":45858,"modified_at":"2011/05/31 17:49:52 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16603,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a3.JPG","created_at":"2009/08/12 17:34:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":44989,"modified_at":"2011/05/31 17:49:38 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16569,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a2.JPG","created_at":"2009/08/12 17:33:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":44313,"modified_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16568,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_a1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a1.JPG","created_at":"2009/08/12 17:32:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:30 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":45899,"modified_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16567,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_eq {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"eq.jpg","created_at":"2009/08/12 16:22:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":66373,"modified_at":"2011/05/31 17:49:27 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16565,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ch_open2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch_open2.jpg","created_at":"2009/08/12 15:01:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":52694,"modified_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16564,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_san_dean {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"san_dean.jpg","created_at":"2009/08/12 14:35:05 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":90564,"modified_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16562,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_ch_open {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch_open.jpg","created_at":"2009/08/12 14:28:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":56068,"modified_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16560,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s41 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s41.JPG","created_at":"2009/08/12 13:57:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":42464,"modified_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16559,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s4.JPG","created_at":"2009/08/12 13:54:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","asset_file_size":42483,"modified_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16558,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s4a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s4a.JPG","created_at":"2009/08/12 13:51:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":45941,"modified_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16557,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s6.JPG","created_at":"2009/08/12 10:27:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":41419,"modified_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16556,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s5.JPG","created_at":"2009/08/12 10:27:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":47454,"modified_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16555,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s3.JPG","created_at":"2009/08/12 10:26:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:22 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":50346,"modified_at":"2011/05/31 17:49:22 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16553,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s2.JPG","created_at":"2009/08/12 10:25:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":47293,"modified_at":"2011/05/31 17:49:21 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16552,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_s1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s1.JPG","created_at":"2009/08/12 10:25:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":52114,"modified_at":"2011/05/31 17:49:21 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16551,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_header_research {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Header_research.jpg","created_at":"2009/08/12 10:19:13 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:49:20 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":55539,"modified_at":"2011/05/31 17:49:20 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16549,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_goat11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"goat11.gif","created_at":"2009/08/06 14:06:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:11 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:47:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":3253,"modified_at":"2011/05/31 17:47:02 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16302,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_goat1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"goat1.gif","created_at":"2009/08/06 12:51:08 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":11331,"modified_at":"2011/05/31 17:47:01 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16301,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_1tawat {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1tawat.JPG","created_at":"2009/08/04 09:38:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":46672,"modified_at":"2011/05/31 17:46:49 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16276,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: