นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_1taveesak {"modified_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","id":16275,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1taveesak.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:38:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":65294}
 • Tiny_1mix4 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","id":16274,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1mix4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:38:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50429}
 • Tiny_1paibon {"modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","id":16273,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1paibon.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:37:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":46184}
 • Tiny_1mix3 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","id":16272,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1mix3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:37:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":42154}
 • Tiny_1mix2 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","id":16271,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1mix2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:37:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":48073}
 • Tiny_1mix1 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","id":16270,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1mix1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/04 09:36:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50372}
 • Tiny_1metee {"modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","id":16269,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1metee.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:36:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":43874}
 • Tiny_queen_007 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","id":16268,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"queen_007.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:09:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":49760}
 • Tiny_queen_006 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","id":16267,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"queen_006.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:09:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":50301}
 • Tiny_queen_005 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","id":16266,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"queen_005.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:09:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52205}
 • Tiny_queen_004 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","id":16265,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"queen_004.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:08:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52105}
 • Tiny_queen_003 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","id":16264,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"queen_003.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:08:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52870}
 • Tiny_queen_002 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","id":16263,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"queen_002.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:07:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52357}
 • Tiny_queen_001 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","id":16262,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"queen_001.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/04 09:07:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":52105}
 • Tiny_queen {"modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","id":16258,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Queen.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/08/03 22:47:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":72113}
 • {"modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","id":16257,"commentable":true,"asset_content_type":"audio/mpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Agri52.mp3","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/03 21:12:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":1407269}
 • Tiny_d13 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","id":16216,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d13.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:52:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2551}
 • Tiny_d12 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","id":16215,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d12.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:52:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2525}
 • Tiny_d11 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","id":16214,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d11.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:51:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2175}
 • Tiny_d10 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","id":16213,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d10.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:51:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2658}
 • Tiny_d9 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","id":16212,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d9.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:50:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2404}
 • Tiny_d8 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","id":16211,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d8.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/29 23:50:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2656}
 • Tiny_d7 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","id":16210,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d7.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:49:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2558}
 • Tiny_d6 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","id":16209,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d6.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:48:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2591}
 • Tiny_d5 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","id":16208,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d5.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:48:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2341}
ขนาดย่อ: