นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_1taveesak {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1taveesak.JPG","created_at":"2009/08/04 09:38:33 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":65294,"modified_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16275,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1mix4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mix4.JPG","created_at":"2009/08/04 09:38:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":50429,"modified_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16274,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1paibon {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1paibon.JPG","created_at":"2009/08/04 09:37:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":46184,"modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16273,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1mix3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mix3.JPG","created_at":"2009/08/04 09:37:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":42154,"modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16272,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1mix2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mix2.JPG","created_at":"2009/08/04 09:37:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":48073,"modified_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16271,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1mix1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mix1.JPG","created_at":"2009/08/04 09:36:52 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":50372,"modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16270,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1metee {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1metee.JPG","created_at":"2009/08/04 09:36:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":43874,"modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16269,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_queen_007 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_007.jpg","created_at":"2009/08/04 09:09:50 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":49760,"modified_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16268,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_queen_006 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_006.jpg","created_at":"2009/08/04 09:09:30 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":50301,"modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16267,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_queen_005 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_005.jpg","created_at":"2009/08/04 09:09:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":52205,"modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16266,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_queen_004 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_004.jpg","created_at":"2009/08/04 09:08:46 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":52105,"modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16265,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_queen_003 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_003.jpg","created_at":"2009/08/04 09:08:27 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":52870,"modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16264,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_queen_002 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_002.jpg","created_at":"2009/08/04 09:07:54 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":52357,"modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16263,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_queen_001 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_001.jpg","created_at":"2009/08/04 09:07:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":52105,"modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16262,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_queen {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Queen.jpg","created_at":"2009/08/03 22:47:07 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":72113,"modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16258,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"audio/mpeg","asset_file_name":"Agri52.mp3","created_at":"2009/08/03 21:12:43 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":1407269,"modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16257,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_d13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d13.gif","created_at":"2009/07/29 23:52:45 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":2551,"modified_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16216,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_d12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d12.gif","created_at":"2009/07/29 23:52:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":2525,"modified_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16215,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_d11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d11.gif","created_at":"2009/07/29 23:51:44 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":2175,"modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16214,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_d10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d10.gif","created_at":"2009/07/29 23:51:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":2658,"modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16213,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_d9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d9.gif","created_at":"2009/07/29 23:50:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":2404,"modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16212,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_d8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d8.gif","created_at":"2009/07/29 23:50:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":2656,"modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16211,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_d7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d7.gif","created_at":"2009/07/29 23:49:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":2558,"modified_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16210,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_d6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d6.gif","created_at":"2009/07/29 23:48:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":2591,"modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16209,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_d5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"d5.gif","created_at":"2009/07/29 23:48:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":2341,"modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":16208,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: