นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_shbdshow_(2) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shBDshow_(2).jpg","created_at":"2009/06/15 21:24:08 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"1","asset_file_size":92233,"modified_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15522,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_shbdshow_(1) {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shBDshow_(1).jpg","created_at":"2009/06/15 14:13:39 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":65582,"modified_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15518,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_shbdshow {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shBDshow.jpg","created_at":"2009/06/15 14:12:03 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:36:40 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":149953,"modified_at":"2011/05/31 17:36:40 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15517,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_shgift {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"shgift.jpg","created_at":"2009/06/14 20:48:18 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:12 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:36:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebd\u003C/p\u003E","asset_file_size":62398,"modified_at":"2011/05/31 17:36:34 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15513,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bundita {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bunditA.jpg","created_at":"2009/06/02 22:52:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:34:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"bundit","asset_file_size":77462,"modified_at":"2011/05/31 17:34:05 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15311,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_bundit2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"bundit2.jpg","created_at":"2009/06/02 09:25:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:33:47 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebundit\u003C/p\u003E","asset_file_size":80983,"modified_at":"2011/05/31 17:33:47 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15263,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1idea {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1idea.jpg","created_at":"2009/05/24 20:16:15 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:31:29 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ebook\u003C/p\u003E","asset_file_size":41121,"modified_at":"2011/05/31 17:31:29 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":15049,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_c_picture {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"c_picture.jpg","created_at":"2009/05/23 17:22:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:30:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ec\u003C/p\u003E","asset_file_size":83269,"modified_at":"2011/05/31 17:30:35 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14974,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_plam {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Plam.jpg","created_at":"2009/05/23 16:53:24 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u003C/p\u003E","asset_file_size":63279,"modified_at":"2011/05/31 17:30:34 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14972,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_header_market1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Header_market1.jpg","created_at":"2009/05/23 14:44:28 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:30:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"market","asset_file_size":47596,"modified_at":"2011/05/31 17:30:34 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14971,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_header_market {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Header_market.jpg","created_at":"2009/05/22 22:59:58 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Emarket\u003C/p\u003E","asset_file_size":42767,"modified_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14965,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_marketl {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"marketl.jpg","created_at":"2009/05/22 10:17:25 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:30:04 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"market","asset_file_size":33106,"modified_at":"2011/05/31 17:30:04 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14917,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_hidro3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hidro3.JPG","created_at":"2009/04/19 17:05:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:19:35 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23","asset_file_size":19682,"modified_at":"2011/05/31 17:19:35 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14016,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hidro2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hidro2.JPG","created_at":"2009/04/19 16:49:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:19:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u003Ca href=\"/file/srinara.m/hidro1.JPG\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","asset_file_size":27093,"modified_at":"2011/05/31 17:19:34 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14015,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_hidro1_agrifair {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"hidro1_Agrifair.JPG","created_at":"2009/04/19 16:47:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2013/09/06 09:31:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u0e42\u0e1e\u0e19\u0e34\u0e04","asset_file_size":19402,"modified_at":"2013/09/06 09:31:34 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14014,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"application/msword","asset_file_name":"Hyd.doc","created_at":"2009/04/19 16:42:36 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:19:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e43\u0e1a\u0e2a\u0e21\u0e31\u0e04\u0e23","asset_file_size":40448,"modified_at":"2011/05/31 17:19:33 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":14013,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_6mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:59:37 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"6","asset_file_size":63800,"modified_at":"2011/05/31 17:17:10 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13848,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_5mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:59:16 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"5","asset_file_size":37834,"modified_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13847,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_4mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:58:56 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"4","asset_file_size":42562,"modified_at":"2011/05/31 17:17:09 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13846,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_3mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:58:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E3\u003C/p\u003E","asset_file_size":40223,"modified_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13845,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_2mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"2mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:58:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:48 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","asset_file_size":35471,"modified_at":"2011/05/31 17:17:08 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13844,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1mfl_psu {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mfl_psu.jpg","created_at":"2009/04/06 22:02:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:47 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:17:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_file_size":22396,"modified_at":"2011/05/31 17:17:05 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13834,"comment_counter":0,"commentable":false}
 • Tiny_rubber1a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"rubber1a.jpg","created_at":"2009/03/23 14:23:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:42:26 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:13:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e22\u0e32\u0e07","asset_file_size":59071,"modified_at":"2011/05/31 17:13:16 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13577,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_rubber-a {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/pjpeg","asset_file_name":"rubber-A.JPG","created_at":"2009/03/23 10:33:18 +0700","asset_updated_at":"2011/09/08 20:48:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e2a\u0e01\u0e22\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_file_size":205918,"modified_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13572,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_icon_arrow {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","asset_file_name":"icon_arrow.gif","created_at":"2009/03/09 09:44:26 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u003Cp\u003Ev\u003C/p\u003E","asset_file_size":3974,"modified_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":null,"id":13266,"comment_counter":0,"commentable":false}
ขนาดย่อ: