นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_lq1 {"modified_at":"2014/11/05 08:13:08 +0700","id":49224,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"lq1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/05 08:13:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","created_at":"2014/11/05 08:12:52 +0700","asset_updated_at":"2014/11/05 08:12:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":266875}
  • Small_em5 {"modified_at":"2014/11/05 00:03:37 +0700","id":49223,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EM5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/05 00:03:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","created_at":"2014/11/04 23:37:49 +0700","asset_updated_at":"2014/11/04 23:37:49 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":209319}
  • Small_em4 {"modified_at":"2014/11/04 23:28:50 +0700","id":49222,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EM4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/04 23:28:50 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","created_at":"2014/11/04 23:28:39 +0700","asset_updated_at":"2014/11/04 23:28:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":448736}
  • Small_em3 {"modified_at":"2014/11/04 23:28:35 +0700","id":49221,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EM3.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/04 23:28:35 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","created_at":"2014/11/04 23:28:13 +0700","asset_updated_at":"2014/11/04 23:28:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":383325}
  • Small_em2 {"modified_at":"2014/11/04 23:27:49 +0700","id":49220,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EM2.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/04 23:27:49 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","created_at":"2014/11/04 23:27:40 +0700","asset_updated_at":"2014/11/04 23:27:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":428661}
  • Small_em1 {"modified_at":"2014/11/04 23:27:30 +0700","id":49219,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"EM1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/04 23:27:30 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e25\u0e32\u0e19\u0e40\u0e23\u0e35\u0e22\u0e19\u0e23\u0e39\u0e49","created_at":"2014/11/04 23:27:14 +0700","asset_updated_at":"2014/11/04 23:27:14 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":377203}
  • Small_6page {"modified_at":"2014/11/04 14:33:05 +0700","id":49213,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"6page.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/04 14:33:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23","created_at":"2014/11/04 14:32:57 +0700","asset_updated_at":"2014/11/04 14:32:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120974}
  • Small_5page {"modified_at":"2014/11/04 14:31:40 +0700","id":49212,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"5page.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/04 14:31:40 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23","created_at":"2014/11/04 14:31:28 +0700","asset_updated_at":"2014/11/04 14:31:28 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":241990}
  • Small_4page {"modified_at":"2014/11/04 14:30:07 +0700","id":49210,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"4page.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2014/11/04 14:30:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e15\u0e25\u0e32\u0e14\u0e19\u0e31\u0e14\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e01\u0e23","created_at":"2014/11/04 14:29:58 +0700","asset_updated_at":"2014/11/04 14:29:58 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":333065}
ขนาดย่อ: