นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

Main > srinara.m

No folder found
  • Small_punpak3 {"asset_file_name":"punpak3.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:41:25 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:41:25 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:41:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144694,"id":61444,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:41:19 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_punpak2 {"asset_file_name":"punpak2.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:40:53 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:40:53 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:40:46 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":162220,"id":61443,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:40:46 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_punpak1 {"asset_file_name":"punpak1.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/24 15:40:20 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","updated_at":"2017/07/24 15:40:20 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/24 15:40:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":110149,"id":61442,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/24 15:40:15 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr20a {"asset_file_name":"ActiveFnr20a.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:04:31 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:04:31 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:04:24 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":384635,"id":61405,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:04:24 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr13a {"asset_file_name":"ActiveFnr13a.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:04:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:04:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:04:03 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":431563,"id":61403,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:04:03 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr11 {"asset_file_name":"ActiveFnr11.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:03:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:03:39 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:03:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":137852,"id":61401,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:37 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr10 {"asset_file_name":"ActiveFnr10.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:03:27 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:03:20 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":144943,"id":61400,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:20 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr9 {"asset_file_name":"ActiveFnr9.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:03:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:03:09 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:03:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":189401,"id":61399,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:02 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr8 {"asset_file_name":"ActiveFnr8.JPG","visibility":2,"modified_at":"2017/07/19 16:02:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","updated_at":"2017/07/19 16:02:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2017/07/19 16:02:41 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":167532,"id":61398,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2017/07/19 16:02:40 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: