นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_punpak3 {"modified_at":"2017/07/24 15:41:25 +0700","id":61444,"asset_file_size":144694,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/24 15:41:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/24 15:41:25 +0700","asset_updated_at":"2017/07/24 15:41:19 +0700","asset_file_name":"punpak3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_punpak2 {"modified_at":"2017/07/24 15:40:53 +0700","id":61443,"asset_file_size":162220,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/24 15:40:46 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/24 15:40:53 +0700","asset_updated_at":"2017/07/24 15:40:46 +0700","asset_file_name":"punpak2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_punpak1 {"modified_at":"2017/07/24 15:40:20 +0700","id":61442,"asset_file_size":110149,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/24 15:40:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/24 15:40:20 +0700","asset_updated_at":"2017/07/24 15:40:15 +0700","asset_file_name":"punpak1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr20a {"modified_at":"2017/07/19 16:04:31 +0700","id":61405,"asset_file_size":384635,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:04:24 +0700","comment_counter":0,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/19 16:04:31 +0700","asset_updated_at":"2017/07/19 16:04:24 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr20a.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr13a {"modified_at":"2017/07/19 16:04:11 +0700","id":61403,"asset_file_size":431563,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:04:03 +0700","comment_counter":0,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/19 16:04:11 +0700","asset_updated_at":"2017/07/19 16:04:03 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr13a.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr11 {"modified_at":"2017/07/19 16:03:39 +0700","id":61401,"asset_file_size":137852,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:03:37 +0700","comment_counter":0,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/19 16:03:39 +0700","asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:37 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr11.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr10 {"modified_at":"2017/07/19 16:03:27 +0700","id":61400,"asset_file_size":144943,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:03:20 +0700","comment_counter":0,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/19 16:03:27 +0700","asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:20 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr10.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr9 {"modified_at":"2017/07/19 16:03:09 +0700","id":61399,"asset_file_size":189401,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:03:02 +0700","comment_counter":0,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/19 16:03:09 +0700","asset_updated_at":"2017/07/19 16:03:02 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr9.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_activefnr8 {"modified_at":"2017/07/19 16:02:45 +0700","id":61398,"asset_file_size":167532,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:02:41 +0700","comment_counter":0,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","deleted_at":null,"visibility":2,"media_folder_id":780,"updated_at":"2017/07/19 16:02:45 +0700","asset_updated_at":"2017/07/19 16:02:40 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr8.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: