นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_active_yurn {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Active_yurn.jpg","created_at":"2017/07/19 15:58:39 +0700","asset_updated_at":"2017/07/19 15:58:39 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 15:58:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_file_size":473560,"modified_at":"2017/07/19 15:58:44 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61390,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr-13 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr-13.jpg","created_at":"2017/07/14 10:05:23 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:05:23 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:05:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":766734,"modified_at":"2017/07/14 10:05:27 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61374,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr-12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr-12.jpg","created_at":"2017/07/14 10:04:53 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:04:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:04:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":957460,"modified_at":"2017/07/14 10:04:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61373,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr-10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr-10.jpg","created_at":"2017/07/14 10:01:53 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:01:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:01:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":326088,"modified_at":"2017/07/14 10:01:55 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61372,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr-11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr-11.JPG","created_at":"2017/07/14 10:00:34 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:00:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":623473,"modified_at":"2017/07/14 10:00:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61371,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr.jpg","created_at":"2017/07/13 16:41:57 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:41:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:41:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":828645,"modified_at":"2017/07/13 16:41:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61368,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr7.JPG","created_at":"2017/07/13 16:03:19 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:03:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":131097,"modified_at":"2017/07/13 16:03:27 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61366,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr9.JPG","created_at":"2017/07/13 16:02:03 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:02:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:02:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":148582,"modified_at":"2017/07/13 16:02:06 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61365,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr6.JPG","created_at":"2017/07/13 16:01:37 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:01:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":283646,"modified_at":"2017/07/13 16:01:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61364,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr5.JPG","created_at":"2017/07/13 16:01:09 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:01:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":168527,"modified_at":"2017/07/13 16:01:16 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61363,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr4.JPG","created_at":"2017/07/13 16:00:40 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:00:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:00:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":172208,"modified_at":"2017/07/13 16:00:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61362,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr3.JPG","created_at":"2017/07/13 16:00:05 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:00:04 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:00:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":141793,"modified_at":"2017/07/13 16:00:11 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61361,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr2.JPG","created_at":"2017/07/13 15:59:27 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 15:59:27 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 15:59:33 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":185758,"modified_at":"2017/07/13 15:59:33 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61360,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_vegfnr1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr1.jpg","created_at":"2017/07/13 15:58:57 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 15:58:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 15:59:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":384093,"modified_at":"2017/07/13 15:59:05 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61359,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1pysomshai1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pysomshai1.jpg","created_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":565290,"modified_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61257,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1pysom1p-10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pysom1p-10.jpg","created_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":318264,"modified_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61256,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1pysom1p-5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pysom1p-5.jpg","created_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":219090,"modified_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61255,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1pysom1p-4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pysom1p-4.jpg","created_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":221990,"modified_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61254,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1pyprasert12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pyprasert12.jpg","created_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":261693,"modified_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61253,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1pypa1p-9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pypa1p-9.jpg","created_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":431422,"modified_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61252,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1pypa1p-8 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1pypa1p-8.jpg","created_at":"2017/06/20 23:40:55 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:40:55 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:40:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":261109,"modified_at":"2017/06/20 23:40:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61251,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1py {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1py.jpg","created_at":"2017/06/20 23:39:22 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:39:22 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:39:26 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_file_size":178952,"modified_at":"2017/06/20 23:39:26 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61250,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_money {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"money.jpg","created_at":"2017/06/04 21:47:21 +0700","asset_updated_at":"2017/06/04 21:47:21 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/04 21:47:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","asset_file_size":287795,"modified_at":"2017/06/04 21:47:27 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61198,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_asmix2-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asmix2-2.jpg","created_at":"2017/06/01 16:01:42 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 16:01:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 16:01:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_file_size":284543,"modified_at":"2017/06/01 16:01:44 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61182,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_asmix2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"asmix2.JPG","created_at":"2017/06/01 15:59:15 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 15:59:15 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 15:59:18 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_file_size":286187,"modified_at":"2017/06/01 15:59:18 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61181,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: