นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_active_yurn {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 15:58:39 +0700","asset_file_name":"Active_yurn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61390,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":473560,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 15:58:39 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:58:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 15:58:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr-13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/14 10:05:23 +0700","asset_file_name":"vegfnr-13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":766734,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/14 10:05:23 +0700","modified_at":"2017/07/14 10:05:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:05:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr-12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/14 10:04:53 +0700","asset_file_name":"vegfnr-12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61373,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":957460,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/14 10:04:53 +0700","modified_at":"2017/07/14 10:04:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:04:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr-10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/14 10:01:53 +0700","asset_file_name":"vegfnr-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61372,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":326088,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/14 10:01:53 +0700","modified_at":"2017/07/14 10:01:55 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:01:55 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr-11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/14 10:00:34 +0700","asset_file_name":"vegfnr-11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61371,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":623473,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/14 10:00:34 +0700","modified_at":"2017/07/14 10:00:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:00:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 16:41:57 +0700","asset_file_name":"vegfnr.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61368,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":828645,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 16:41:57 +0700","modified_at":"2017/07/13 16:41:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:41:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr7 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 16:03:19 +0700","asset_file_name":"vegfnr7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61366,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":131097,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 16:03:19 +0700","modified_at":"2017/07/13 16:03:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:03:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 16:02:03 +0700","asset_file_name":"vegfnr9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61365,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":148582,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 16:02:03 +0700","modified_at":"2017/07/13 16:02:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:02:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 16:01:37 +0700","asset_file_name":"vegfnr6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61364,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":283646,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 16:01:37 +0700","modified_at":"2017/07/13 16:01:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:01:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 16:01:09 +0700","asset_file_name":"vegfnr5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61363,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168527,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 16:01:09 +0700","modified_at":"2017/07/13 16:01:16 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:01:16 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 16:00:40 +0700","asset_file_name":"vegfnr4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61362,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":172208,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 16:00:40 +0700","modified_at":"2017/07/13 16:00:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:00:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 16:00:04 +0700","asset_file_name":"vegfnr3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61361,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":141793,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 16:00:05 +0700","modified_at":"2017/07/13 16:00:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:00:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 15:59:27 +0700","asset_file_name":"vegfnr2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61360,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":185758,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 15:59:27 +0700","modified_at":"2017/07/13 15:59:33 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 15:59:33 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_vegfnr1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/13 15:58:57 +0700","asset_file_name":"vegfnr1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61359,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":384093,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/13 15:58:57 +0700","modified_at":"2017/07/13 15:59:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 15:59:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1pysomshai1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","asset_file_name":"1pysomshai1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":565290,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1pysom1p-10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","asset_file_name":"1pysom1p-10.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61256,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":318264,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1pysom1p-5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","asset_file_name":"1pysom1p-5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61255,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":219090,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1pysom1p-4 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","asset_file_name":"1pysom1p-4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61254,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221990,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1pyprasert12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","asset_file_name":"1pyprasert12.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61253,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261693,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1pypa1p-9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","asset_file_name":"1pypa1p-9.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61252,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":431422,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1pypa1p-8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2017/06/20 23:40:55 +0700","asset_file_name":"1pypa1p-8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61251,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":261109,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/20 23:40:55 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:40:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:40:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1py {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","asset_updated_at":"2017/06/20 23:39:22 +0700","asset_file_name":"1py.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61250,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":178952,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/20 23:39:22 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:39:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:39:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_money {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","asset_updated_at":"2017/06/04 21:47:21 +0700","asset_file_name":"money.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61198,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":287795,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/04 21:47:21 +0700","modified_at":"2017/06/04 21:47:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/04 21:47:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asmix2-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 16:01:42 +0700","asset_file_name":"asmix2-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61182,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":284543,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 16:01:42 +0700","modified_at":"2017/06/01 16:01:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 16:01:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_asmix2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","asset_updated_at":"2017/06/01 15:59:15 +0700","asset_file_name":"asmix2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61181,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":286187,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 15:59:15 +0700","modified_at":"2017/06/01 15:59:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 15:59:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: