นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_activefnr7 {"comment_counter":0,"asset_file_size":129301,"member_only_commentable":false,"id":61397,"updated_at":"2017/07/19 16:02:22 +0700","modified_at":"2017/07/19 16:02:22 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:02:18 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ActiveFnr7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/19 16:02:18 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_activefnr6 {"comment_counter":0,"asset_file_size":128270,"member_only_commentable":false,"id":61396,"updated_at":"2017/07/19 16:02:03 +0700","modified_at":"2017/07/19 16:02:03 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:01:58 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ActiveFnr6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/19 16:01:58 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_activefnr5 {"comment_counter":0,"asset_file_size":138364,"member_only_commentable":false,"id":61395,"updated_at":"2017/07/19 16:00:34 +0700","modified_at":"2017/07/19 16:00:34 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:00:28 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ActiveFnr5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/19 16:00:28 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_activefnr4 {"comment_counter":0,"asset_file_size":240567,"member_only_commentable":false,"id":61394,"updated_at":"2017/07/19 16:00:17 +0700","modified_at":"2017/07/19 16:00:17 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 16:00:11 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ActiveFnr4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/19 16:00:10 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_activefnr3 {"comment_counter":0,"asset_file_size":390673,"member_only_commentable":false,"id":61393,"updated_at":"2017/07/19 15:59:58 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:59:58 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 15:59:53 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ActiveFnr3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:53 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_activefnr2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":237397,"member_only_commentable":false,"id":61392,"updated_at":"2017/07/19 15:59:41 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:59:41 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 15:59:34 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ActiveFnr2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:34 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_activefnr1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":128001,"member_only_commentable":false,"id":61391,"updated_at":"2017/07/19 15:59:18 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:59:18 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 15:59:13 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"ActiveFnr1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:13 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_active_yurn {"comment_counter":0,"asset_file_size":473560,"member_only_commentable":false,"id":61390,"updated_at":"2017/07/19 15:58:44 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:58:44 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/19 15:58:39 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"Active_yurn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/19 15:58:39 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_vegfnr-13 {"comment_counter":0,"asset_file_size":766734,"member_only_commentable":false,"id":61374,"updated_at":"2017/07/14 10:05:27 +0700","modified_at":"2017/07/14 10:05:27 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/07/14 10:05:23 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr-13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/07/14 10:05:23 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
ขนาดย่อ: