นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_activefnr7 {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 16:02:18 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr7.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61397,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":129301,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 16:02:18 +0700","modified_at":"2017/07/19 16:02:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 16:02:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_activefnr6 {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 16:01:58 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61396,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128270,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 16:01:58 +0700","modified_at":"2017/07/19 16:02:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 16:02:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_activefnr5 {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 16:00:28 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61395,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":138364,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 16:00:28 +0700","modified_at":"2017/07/19 16:00:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 16:00:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_activefnr4 {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 16:00:10 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr4.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61394,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":240567,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 16:00:11 +0700","modified_at":"2017/07/19 16:00:17 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 16:00:17 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_activefnr3 {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:53 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61393,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":390673,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 15:59:53 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:59:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 15:59:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_activefnr2 {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:34 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61392,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":237397,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 15:59:34 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:59:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 15:59:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_activefnr1 {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 15:59:13 +0700","asset_file_name":"ActiveFnr1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61391,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":128001,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 15:59:13 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:59:18 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 15:59:18 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_active_yurn {"member_only_commentable":false,"description":"Active Leaning_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e32\u0e01\u0e23\u0e18\u0e23\u0e23\u0e21\u0e0a\u0e32\u0e15\u0e34","asset_updated_at":"2017/07/19 15:58:39 +0700","asset_file_name":"Active_yurn.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61390,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":473560,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/19 15:58:39 +0700","modified_at":"2017/07/19 15:58:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/19 15:58:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
  • Small_vegfnr-13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_updated_at":"2017/07/14 10:05:23 +0700","asset_file_name":"vegfnr-13.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61374,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":766734,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/07/14 10:05:23 +0700","modified_at":"2017/07/14 10:05:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:05:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: