นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_asfnr13a {"modified_at":"2017/06/01 15:47:43 +0700","id":61180,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr13a.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 15:47:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 15:47:40 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 15:47:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":197712}
 • Tiny_asmix {"modified_at":"2017/06/01 14:12:06 +0700","id":61179,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asmix.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:12:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:11:59 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:59 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":436710}
 • Tiny_asanimal {"modified_at":"2017/06/01 14:11:23 +0700","id":61178,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asanimal.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:11:23 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:11:20 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:20 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":156787}
 • Tiny_asdentis {"modified_at":"2017/06/01 14:11:11 +0700","id":61177,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asdentis.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:11:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:11:04 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":263883}
 • Tiny_asdean2 {"modified_at":"2017/06/01 14:07:37 +0700","id":61176,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asdean2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:07:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:07:30 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:07:30 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":258540}
 • Tiny_asdean {"modified_at":"2017/06/01 14:05:59 +0700","id":61175,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asdean.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:05:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:05:55 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:05:55 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":377670}
 • Tiny_asfnr214 {"modified_at":"2017/06/01 14:05:12 +0700","id":61174,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr214.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:05:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:05:06 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:05:06 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":99505}
 • Tiny_asfnr22 {"modified_at":"2017/06/01 14:04:55 +0700","id":61173,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr22.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:04:55 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:04:52 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":125629}
 • Tiny_asfnr21 {"modified_at":"2017/06/01 14:04:43 +0700","id":61172,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr21.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:04:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:04:37 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":167720}
 • Tiny_asfnr20-1 {"modified_at":"2017/06/01 14:04:26 +0700","id":61171,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr20-1.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:04:26 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:04:21 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:21 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96958}
 • Tiny_asfnr20 {"modified_at":"2017/06/01 14:04:12 +0700","id":61170,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr20.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:04:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:04:08 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:04:08 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":88169}
 • Tiny_asfnr17a {"modified_at":"2017/06/01 14:03:45 +0700","id":61169,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr17a.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:03:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:03:04 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:03:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141658}
 • Tiny_asfnr16 {"modified_at":"2017/06/01 14:02:56 +0700","id":61168,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr16.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:02:56 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:02:52 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:52 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":96755}
 • Tiny_asfnr15 {"modified_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","id":61167,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr15.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:02:44 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:39 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":98454}
 • Tiny_asfnr14-4 {"modified_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","id":61166,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr14-4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:02:27 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:23 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":89271}
 • Tiny_asfnr14-3 {"modified_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","id":61165,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr14-3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:02:14 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:02:11 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":147995}
 • Tiny_asfnr14-2 {"modified_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","id":61164,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr14-2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:01:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:01:56 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":95477}
 • Tiny_asfnr13 {"modified_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","id":61163,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr13.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:00:18 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":122892}
 • Tiny_asfnr12 {"modified_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","id":61162,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr12.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 14:00:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 14:00:02 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":119488}
 • Tiny_asfnr11 {"modified_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","id":61161,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:58:29 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:25 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":112872}
 • Tiny_asfnr9 {"modified_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","id":61160,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:58:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":120976}
 • Tiny_asfnr8 {"modified_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","id":61159,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr8.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:58:04 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 13:58:00 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":162624}
 • Tiny_asfnr7 {"modified_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","id":61158,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:57:57 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:47 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":127437}
 • Tiny_asfnr6new {"modified_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","id":61157,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr6new.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:57:37 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 13:57:32 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":530752}
 • Tiny_asfnrmix {"modified_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","id":61156,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnrmix.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:52:22 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","created_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","asset_updated_at":"2017/06/01 13:52:15 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":592175}
ขนาดย่อ: