นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1dr5 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:52:39 +0700","created_at":"2009/08/30 17:23:40 +0700","asset_file_name":"1dr5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16833,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 17:52:39 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34598,"group_member_commentable":false}
  • Small_1dr4 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","created_at":"2009/08/30 17:22:36 +0700","asset_file_name":"1dr4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16832,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":31174,"group_member_commentable":false}
  • Small_1dr3 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","created_at":"2009/08/30 17:22:02 +0700","asset_file_name":"1dr3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16831,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1","modified_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34783,"group_member_commentable":false}
  • Small_1dr2 {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","created_at":"2009/08/30 17:21:31 +0700","asset_file_name":"1dr2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16830,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34782,"group_member_commentable":false}
  • Small_1dr {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","created_at":"2009/08/30 17:20:08 +0700","asset_file_name":"1dr.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16829,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35995,"group_member_commentable":false}
  • Small_1dpt3_ppicha {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","created_at":"2009/08/30 17:19:27 +0700","asset_file_name":"1dPT3_ppicha.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16828,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","modified_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":34661,"group_member_commentable":false}
  • Small_1dpt2_panipac {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","created_at":"2009/08/30 17:18:52 +0700","asset_file_name":"1dPT2_panipac.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16827,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1","modified_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35465,"group_member_commentable":false}
  • Small_1dpt1_essree {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","updated_at":"2011/05/31 17:52:35 +0700","created_at":"2009/08/30 17:18:15 +0700","asset_file_name":"1dPT1_essree.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16826,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1","modified_at":"2011/05/31 17:52:35 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35579,"group_member_commentable":false}
  • Small_2banana_teppanum_(2) {"commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:26 +0700","updated_at":"2011/06/01 16:34:48 +0700","created_at":"2009/08/25 23:42:38 +0700","asset_file_name":"2banana_teppanum_(2).JPG","asset_content_type":"image/jpeg","visibility":null,"member_only_commentable":false,"id":16739,"deleted_at":null,"media_folder_id":780,"comment_counter":0,"asset_processing":false,"description":"1","modified_at":"2011/06/01 16:34:48 +0700","last_commented_at":null,"asset_file_size":35831,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: