นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1dr5 {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/30 17:23:40 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:52:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1dr5.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":34598,"visibility":null,"id":16833}
  • Small_1dr4 {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/30 17:22:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1dr4.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":31174,"visibility":null,"id":16832}
  • Small_1dr3 {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/30 17:22:02 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1dr3.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":34783,"visibility":null,"id":16831}
  • Small_1dr2 {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/30 17:21:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1dr2.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":34782,"visibility":null,"id":16830}
  • Small_1dr {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/30 17:20:08 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:37 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1dr.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":35995,"visibility":null,"id":16829}
  • Small_1dpt3_ppicha {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/30 17:19:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1dPT3_ppicha.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":34661,"visibility":null,"id":16828}
  • Small_1dpt2_panipac {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/30 17:18:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:36 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1dPT2_panipac.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":35465,"visibility":null,"id":16827}
  • Small_1dpt1_essree {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:47:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/30 17:18:15 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:52:35 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:52:35 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"1dPT1_essree.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":35579,"visibility":null,"id":16826}
  • Small_2banana_teppanum_(2) {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/25 23:42:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 16:34:48 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:34:48 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"2banana_teppanum_(2).JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":35831,"visibility":null,"id":16739}
ขนาดย่อ: