นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_2banana_teppanum2 {"created_at":"2009/08/25 23:42:00 +0700","asset_file_size":35800,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16738,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_file_name":"2banana_teppanum2.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:54 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_2banana_teppanum {"created_at":"2009/08/25 23:41:31 +0700","asset_file_size":31924,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:54 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16737,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_file_name":"2banana_teppanum.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:54 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_2banana_rednak2 {"created_at":"2009/08/25 23:40:52 +0700","asset_file_size":32433,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16736,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_file_name":"2banana_rednak2.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:53 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_2banana_rednak1 {"created_at":"2009/08/25 23:40:08 +0700","asset_file_size":34064,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:53 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16735,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_file_name":"2banana_rednak1.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:53 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_2banana_ngachang {"created_at":"2009/08/25 23:39:30 +0700","asset_file_size":20718,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16734,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:54 +0700","asset_file_name":"2banana_ngachang.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:52 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_2banana_hukmook {"created_at":"2009/08/25 23:38:19 +0700","asset_file_size":37988,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:52 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16733,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:53 +0700","asset_file_name":"2banana_hukmook.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:52 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_ele6 {"created_at":"2009/08/20 23:07:09 +0700","asset_file_size":32055,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16672,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"ele6.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:12 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_ele5 {"created_at":"2009/08/20 23:06:45 +0700","asset_file_size":43547,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:12 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16671,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"ele5.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:12 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_ele4 {"created_at":"2009/08/20 23:06:20 +0700","asset_file_size":45670,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:11 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16670,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"ele4.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:11 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: