นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_ele3 {"created_at":"2009/08/20 23:05:49 +0700","asset_file_size":52149,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16669,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"ele3.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:10 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_ele2 {"created_at":"2009/08/20 23:05:26 +0700","asset_file_size":49264,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:10 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16668,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"ele2.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:10 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_ele1 {"created_at":"2009/08/20 23:04:18 +0700","asset_file_size":50525,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16667,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"ele1.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:09 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_pot5 {"created_at":"2009/08/20 21:17:24 +0700","asset_file_size":34929,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:09 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16666,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"pot5.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:09 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_pot4 {"created_at":"2009/08/20 21:17:00 +0700","asset_file_size":46754,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16665,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"pot4.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:08 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_pot3 {"created_at":"2009/08/20 21:16:35 +0700","asset_file_size":50482,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:08 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16664,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"1","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"pot3.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:08 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_pot2 {"created_at":"2009/08/20 21:16:14 +0700","asset_file_size":44860,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:07 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16663,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"pot2.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:07 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_pot1 {"created_at":"2009/08/20 21:15:28 +0700","asset_file_size":59190,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:51:06 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16662,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:50 +0700","asset_file_name":"pot1.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:51:06 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
  • Small_v4 {"created_at":"2009/08/17 10:08:02 +0700","asset_file_size":51686,"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:50:04 +0700","deleted_at":null,"group_member_commentable":false,"visibility":null,"member_only_readable":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"id":16625,"asset_content_type":"image/jpeg","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:42 +0700","asset_file_name":"v4.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:50:04 +0700","media_folder_id":780,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: