นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_p4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:50:03 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":43724,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16624,"created_at":"2009/08/17 10:07:35 +0700","asset_file_name":"p4.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:50:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:42 +0700","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_v6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:59 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":44824,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16617,"created_at":"2009/08/16 22:38:53 +0700","asset_file_name":"v6.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_v5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:59 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":44911,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16616,"created_at":"2009/08/16 22:38:28 +0700","asset_file_name":"v5.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:59 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_v3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:58 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":53675,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16615,"created_at":"2009/08/16 22:37:58 +0700","asset_file_name":"v3.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_v2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:57 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":45324,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16614,"created_at":"2009/08/16 22:31:13 +0700","asset_file_name":"v2.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_v1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:57 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":49451,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16613,"created_at":"2009/08/16 22:30:27 +0700","asset_file_name":"v1.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:57 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pc4a {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:56 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":43116,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16612,"created_at":"2009/08/16 22:29:37 +0700","asset_file_name":"pc4a.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pc5 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:56 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":47947,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16611,"created_at":"2009/08/16 22:28:46 +0700","asset_file_name":"pc5.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:56 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_pc3 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:55 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":43884,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16610,"created_at":"2009/08/16 22:27:13 +0700","asset_file_name":"pc3.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:55 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: