นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_pc2 {"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16609,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 22:26:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pc2.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:55 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:55 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":41414,"last_commented_at":null}
  • Small_pc1 {"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16608,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 22:25:08 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pc1.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:54 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":48242,"last_commented_at":null}
  • Small_p5 {"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:41 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16607,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 22:24:40 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"p5.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:54 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43786,"last_commented_at":null}
  • Small_pc4 {"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16606,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 22:24:10 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"pc4.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:53 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":43116,"last_commented_at":null}
  • Small_p3 {"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16605,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 22:23:34 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"p3.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:53 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":47859,"last_commented_at":null}
  • Small_p2 {"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16604,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 22:22:54 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"p2.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:52 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":46829,"last_commented_at":null}
  • Small_p1 {"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:40 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16603,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/16 22:21:44 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"p1.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:52 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":45858,"last_commented_at":null}
  • Small_a3 {"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16569,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/12 17:34:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"a3.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:38 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:38 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44989,"last_commented_at":null}
  • Small_a2 {"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:30 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16568,"deleted_at":null,"created_at":"2009/08/12 17:33:41 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"a2.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":44313,"last_commented_at":null}
ขนาดย่อ: