นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_a1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"a1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/12 17:32:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:30 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","id":16567,"asset_file_size":45899}
  • Small_eq {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"eq.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/12 16:22:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:27 +0700","id":16565,"asset_file_size":66373}
  • Small_ch_open2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch_open2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/12 15:01:58 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","id":16564,"asset_file_size":52694}
  • Small_san_dean {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"san_dean.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/12 14:35:05 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","id":16562,"asset_file_size":90564}
  • Small_ch_open {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"ch_open.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/12 14:28:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","id":16560,"asset_file_size":56068}
  • Small_s41 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s41.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/12 13:57:06 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","id":16559,"asset_file_size":42464}
  • Small_s4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/12 13:54:16 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","id":16558,"asset_file_size":42483}
  • Small_s4a {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s4a.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/12 13:51:27 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","id":16557,"asset_file_size":45941}
  • Small_s6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"s6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/12 10:27:49 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","id":16556,"asset_file_size":41419}
ขนาดย่อ: