นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
  • Small_a1 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":45899,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16567,"created_at":"2009/08/12 17:32:33 +0700","asset_file_name":"a1.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:30 +0700","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_eq {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:27 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":66373,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16565,"created_at":"2009/08/12 16:22:11 +0700","asset_file_name":"eq.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ch_open2 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":52694,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16564,"created_at":"2009/08/12 15:01:58 +0700","asset_file_name":"ch_open2.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_san_dean {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":90564,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16562,"created_at":"2009/08/12 14:35:05 +0700","asset_file_name":"san_dean.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_ch_open {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":56068,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16560,"created_at":"2009/08/12 14:28:03 +0700","asset_file_name":"ch_open.jpg","updated_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_s41 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":42464,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16559,"created_at":"2009/08/12 13:57:06 +0700","asset_file_name":"s41.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:25 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_s4 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":42483,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16558,"created_at":"2009/08/12 13:54:16 +0700","asset_file_name":"s4.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_s4a {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":45941,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16557,"created_at":"2009/08/12 13:51:27 +0700","asset_file_name":"s4a.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_s6 {"commentable":true,"modified_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":41419,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":16556,"created_at":"2009/08/12 10:27:49 +0700","asset_file_name":"s6.JPG","updated_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: