นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_s5 {"modified_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","id":16555,"asset_file_size":47454,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/12 10:27:32 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:49:23 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_file_name":"s5.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_s3 {"modified_at":"2011/05/31 17:49:22 +0700","id":16553,"asset_file_size":50346,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/12 10:26:29 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:49:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_file_name":"s3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_s2 {"modified_at":"2011/05/31 17:49:21 +0700","id":16552,"asset_file_size":47293,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/12 10:25:55 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:49:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_file_name":"s2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_s1 {"modified_at":"2011/05/31 17:49:21 +0700","id":16551,"asset_file_size":52114,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/12 10:25:02 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:49:21 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_file_name":"s1.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_header_research {"modified_at":"2011/05/31 17:49:20 +0700","id":16549,"asset_file_size":55539,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/12 10:19:13 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:49:20 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:29 +0700","asset_file_name":"Header_research.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_goat11 {"modified_at":"2011/05/31 17:47:02 +0700","id":16302,"asset_file_size":3253,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/06 14:06:58 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:47:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:11 +0700","asset_file_name":"goat11.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_goat1 {"modified_at":"2011/05/31 17:47:01 +0700","id":16301,"asset_file_size":11331,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/06 12:51:08 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:47:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:10 +0700","asset_file_name":"goat1.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1tawat {"modified_at":"2011/05/31 17:46:49 +0700","id":16276,"asset_file_size":46672,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/04 09:38:53 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:49 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"1tawat.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1taveesak {"modified_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","id":16275,"asset_file_size":65294,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/04 09:38:33 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"1taveesak.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: