นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
  • Small_1mix4 {"asset_file_name":"1mix4.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:38:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50429,"id":16274,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1paibon {"asset_file_name":"1paibon.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:37:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":46184,"id":16273,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1mix3 {"asset_file_name":"1mix3.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:37:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":42154,"id":16272,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1mix2 {"asset_file_name":"1mix2.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:37:09 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":48073,"id":16271,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1mix1 {"asset_file_name":"1mix1.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:36:52 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50372,"id":16270,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1metee {"asset_file_name":"1metee.JPG","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:36:15 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":43874,"id":16269,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_queen_007 {"asset_file_name":"queen_007.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:09:50 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49760,"id":16268,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_queen_006 {"asset_file_name":"queen_006.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:09:30 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":50301,"id":16267,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_queen_005 {"asset_file_name":"queen_005.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/08/04 09:09:10 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":52205,"id":16266,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
Thumbnail Size: