นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1mix4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mix4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:38:12 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","id":16274,"asset_file_size":50429}
  • Small_1paibon {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1paibon.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:37:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","id":16273,"asset_file_size":46184}
  • Small_1mix3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mix3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:37:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","id":16272,"asset_file_size":42154}
  • Small_1mix2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mix2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:37:09 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","id":16271,"asset_file_size":48073}
  • Small_1mix1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1mix1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/08/04 09:36:52 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","id":16270,"asset_file_size":50372}
  • Small_1metee {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1metee.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:36:15 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","id":16269,"asset_file_size":43874}
  • Small_queen_007 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_007.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:09:50 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","id":16268,"asset_file_size":49760}
  • Small_queen_006 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_006.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:09:30 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","id":16267,"asset_file_size":50301}
  • Small_queen_005 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"queen_005.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":null,"description":"1","created_at":"2009/08/04 09:09:10 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","id":16266,"asset_file_size":52205}
ขนาดย่อ: