นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1mix4 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"1mix4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16274,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50429,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:38:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1paibon {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"1paibon.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16273,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":46184,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:37:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1mix3 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"1mix3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16272,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":42154,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:37:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:47 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1mix2 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"1mix2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16271,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":48073,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:37:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1mix1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"1mix1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16270,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50372,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:36:52 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_1metee {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"1metee.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16269,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":43874,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:36:15 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:45 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_queen_007 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_007.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16268,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":49760,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:09:50 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_queen_006 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_006.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16267,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":50301,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:09:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_queen_005 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_005.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16266,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52205,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:09:10 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:43 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: