นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_queen_004 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","id":16265,"asset_file_size":52105,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/04 09:08:46 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_004.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_queen_003 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","id":16264,"asset_file_size":52870,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/04 09:08:27 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_003.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_queen_002 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","id":16263,"asset_file_size":52357,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/04 09:07:54 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_002.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_queen_001 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","id":16262,"asset_file_size":52105,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/04 09:07:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_001.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_queen {"modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","id":16258,"asset_file_size":72113,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/03 22:47:07 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_file_name":"Queen.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","id":16257,"asset_file_size":1407269,"asset_content_type":"audio/mpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/08/03 21:12:43 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_file_name":"Agri52.mp3","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_d13 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","id":16216,"asset_file_size":2551,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/07/29 23:52:45 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d13.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_d12 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","id":16215,"asset_file_size":2525,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/07/29 23:52:20 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d12.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_d11 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","id":16214,"asset_file_size":2175,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/07/29 23:51:44 +0700","comment_counter":0,"description":"1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d11.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: