นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_queen_004 {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/04 09:08:46 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"queen_004.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52105,"visibility":null,"id":16265}
  • Small_queen_003 {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/04 09:08:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"queen_003.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52870,"visibility":null,"id":16264}
  • Small_queen_002 {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/04 09:07:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"queen_002.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52357,"visibility":null,"id":16263}
  • Small_queen_001 {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/04 09:07:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"queen_001.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":52105,"visibility":null,"id":16262}
  • Small_queen {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/03 22:47:07 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Queen.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":72113,"visibility":null,"id":16258}
  • {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/08/03 21:12:43 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"audio/mpeg","updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Agri52.mp3","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":1407269,"visibility":null,"id":16257}
  • Small_d13 {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/29 23:52:45 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"d13.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":2551,"visibility":null,"id":16216}
  • Small_d12 {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/29 23:52:20 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"d12.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":2525,"visibility":null,"id":16215}
  • Small_d11 {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/29 23:51:44 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"d11.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":2175,"visibility":null,"id":16214}
ขนาดย่อ: