นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_queen_004 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_004.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16265,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52105,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:08:46 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_queen_003 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_003.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16264,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52870,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:08:27 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:42 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_queen_002 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_002.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16263,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52357,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:07:54 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_queen_001 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:09 +0700","asset_file_name":"queen_001.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16262,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":52105,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/04 09:07:25 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_queen {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_file_name":"Queen.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":16258,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":72113,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/03 22:47:07 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:08 +0700","asset_file_name":"Agri52.mp3","asset_content_type":"audio/mpeg","member_only_readable":false,"id":16257,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":1407269,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/08/03 21:12:43 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d13 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d13.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16216,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2551,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:52:45 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d12 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d12.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16215,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2525,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:52:20 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d11 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d11.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16214,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2175,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:51:44 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
ขนาดย่อ: