นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_d10 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2658,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16213,"created_at":"2009/07/29 23:51:01 +0700","asset_file_name":"d10.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_d9 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2404,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16212,"created_at":"2009/07/29 23:50:39 +0700","asset_file_name":"d9.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_d8 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2656,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16211,"created_at":"2009/07/29 23:50:06 +0700","asset_file_name":"d8.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_d7 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2558,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16210,"created_at":"2009/07/29 23:49:09 +0700","asset_file_name":"d7.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_d6 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2591,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16209,"created_at":"2009/07/29 23:48:48 +0700","asset_file_name":"d6.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_d5 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2341,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16208,"created_at":"2009/07/29 23:48:22 +0700","asset_file_name":"d5.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_d4 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2513,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16207,"created_at":"2009/07/29 23:47:59 +0700","asset_file_name":"d4.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_d3 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2414,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16206,"created_at":"2009/07/29 23:47:12 +0700","asset_file_name":"d3.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
  • Small_d2 {"commentable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:05 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":2075,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/gif","id":16205,"created_at":"2009/07/29 23:46:53 +0700","asset_file_name":"d2.gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","description":"1","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
ขนาดย่อ: