นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_d10 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","id":16213,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d10.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:51:01 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2658}
  • Small_d9 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","id":16212,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d9.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:50:39 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2404}
  • Small_d8 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","id":16211,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d8.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","created_at":"2009/07/29 23:50:06 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2656}
  • Small_d7 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","id":16210,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d7.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:49:09 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2558}
  • Small_d6 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","id":16209,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d6.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:48:48 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2591}
  • Small_d5 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","id":16208,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d5.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:48:22 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2341}
  • Small_d4 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","id":16207,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d4.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:47:59 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2513}
  • Small_d3 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","id":16206,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d3.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:47:12 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2414}
  • Small_d2 {"modified_at":"2011/05/31 17:46:05 +0700","id":16205,"commentable":false,"asset_content_type":"image/gif","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":null,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"d2.gif","asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","created_at":"2009/07/29 23:46:53 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":2075}
ขนาดย่อ: