นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
  • Small_d10 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d10.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16213,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2658,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:51:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d9 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d9.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16212,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2404,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:50:39 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d8.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16211,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2656,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:50:06 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d7 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d7.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16210,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2558,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:49:09 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d6 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d6.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16209,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2591,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:48:48 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d5 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d5.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16208,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2341,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:48:22 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d4 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d4.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16207,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2513,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:47:59 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d3 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d3.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16206,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2414,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:47:12 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:06 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_d2 {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","asset_file_name":"d2.gif","asset_content_type":"image/gif","member_only_readable":false,"id":16205,"last_commented_at":null,"commentable":false,"asset_file_size":2075,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/07/29 23:46:53 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:46:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:46:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: