นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_d1 {"media_folder_id":780,"description":"1","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/29 23:46:12 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:46:04 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:46:04 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"d1.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":2639,"visibility":null,"id":16204}
  • Small_mix1 {"media_folder_id":780,"description":"a","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/28 16:53:38 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:45:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:45:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mix1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":48948,"visibility":null,"id":16186}
  • Small_mixagridep2556 {"media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e23\u0e2d\u0e1a\u0e04\u0e23\u0e31\u0e27\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","asset_updated_at":"2013/01/07 11:04:18 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/28 16:49:25 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/01/07 11:04:30 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/01/07 11:04:30 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mixAgridep2556.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":383513,"visibility":null,"id":16185}
  • Small_mix3 {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/28 16:34:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:45:38 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:45:38 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"mix3.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":18416,"visibility":null,"id":16184}
  • Small_bg_service2 {"media_folder_id":780,"description":"p","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:02 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/26 17:50:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:45:15 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:45:15 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bg_service2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":55226,"visibility":null,"id":16154}
  • Small_header3_service {"media_folder_id":780,"description":"d","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/26 17:23:34 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:45:14 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:45:14 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Header3_service.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":57815,"visibility":null,"id":16150}
  • Small_header_prfnr {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ep\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/26 15:22:27 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:45:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:45:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Header_prFNR.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":66401,"visibility":null,"id":16147}
  • Small_header_pr2 {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ep\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:46:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/26 15:19:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:45:10 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:45:10 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"Header_pr2.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":66401,"visibility":null,"id":16146}
  • Small_bg_agri {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ea\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/07/14 21:23:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:41:43 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:41:43 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"bg_agri.jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":4089,"visibility":null,"id":15932}
ขนาดย่อ: