นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_agri52 {"asset_file_name":"agri52.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:41:42 +0700","media_folder_id":780,"description":"agrifair","updated_at":"2011/05/31 17:41:42 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/07/14 21:06:19 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":49988,"id":15931,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:39 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pr_phd_apinya {"asset_file_name":"pr_phd_apinya.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:37:02 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:37:02 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/18 09:46:07 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":174818,"id":15569,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pr_phd_apinya1 {"asset_file_name":"pr_phd_apinya1.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:37:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:37:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/18 09:42:37 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":149725,"id":15568,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_pr_phd_an2 {"asset_file_name":"pr_phd_an2.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:37:01 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/05/31 17:37:01 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/18 09:32:12 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":170707,"id":15567,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:14 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_shbdshowa {"asset_file_name":"shBDshowa.jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/05/31 17:36:45 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/05/31 17:36:45 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/16 07:54:02 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":105482,"id":15531,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:13 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_shbdshow_(10) {"asset_file_name":"shBDshow_(10).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"1","updated_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/15 21:52:54 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":88952,"id":15530,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_shbdshow_(9) {"asset_file_name":"shBDshow_(9).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:12 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/15 21:52:31 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":101051,"id":15529,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:31:00 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_shbdshow_(8) {"asset_file_name":"shBDshow_(8).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/15 21:44:29 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":62398,"id":15528,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_shbdshow_(7) {"asset_file_name":"shBDshow_(7).jpg","visibility":null,"modified_at":"2011/06/01 16:33:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","updated_at":"2011/06/01 16:33:11 +0700","member_only_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","created_at":"2009/06/15 21:43:26 +0700","comment_counter":0,"asset_file_size":61531,"id":15527,"commentable":true,"member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","deleted_at":null,"asset_processing":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: