นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
  • Small_shbdshow_(6) {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","asset_file_name":"shBDshow_(6).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15526,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":85895,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/15 21:42:39 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_shbdshow_(5) {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","asset_file_name":"shBDshow_(5).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15525,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77243,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/15 21:42:14 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_shbdshow_(4) {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","asset_file_name":"shBDshow_(4).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15524,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106890,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/15 21:41:16 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_shbdshow_(3) {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","asset_file_name":"shBDshow_(3).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15523,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":79107,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/15 21:40:43 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_shbdshow_(2) {"member_only_commentable":false,"description":"1","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","asset_file_name":"shBDshow_(2).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15522,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":92233,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/15 21:24:08 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_shbdshow_(1) {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:30:59 +0700","asset_file_name":"shBDshow_(1).jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15518,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":65582,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/15 14:13:39 +0700","modified_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/06/01 16:33:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_shbdshow {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E1\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:12 +0700","asset_file_name":"shBDshow.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15517,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":149953,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/15 14:12:03 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:36:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:36:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_shgift {"member_only_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003Ebd\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:45:12 +0700","asset_file_name":"shgift.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15513,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":62398,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/14 20:48:18 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:36:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:36:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
  • Small_bundita {"member_only_commentable":false,"description":"bundit","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:53 +0700","asset_file_name":"bunditA.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":15311,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":77462,"media_folder_id":780,"created_at":"2009/06/02 22:52:28 +0700","modified_at":"2011/05/31 17:34:05 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2011/05/31 17:34:05 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":null}
Thumbnail Size: