นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_bundit2 {"modified_at":"2011/05/31 17:33:47 +0700","id":15263,"asset_file_size":80983,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/06/02 09:25:25 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Ebundit\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:33:47 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:51 +0700","asset_file_name":"bundit2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_1idea {"modified_at":"2011/05/31 17:31:29 +0700","id":15049,"asset_file_size":41121,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/24 20:16:15 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Ebook\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:31:29 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:28 +0700","asset_file_name":"1idea.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_c_picture {"modified_at":"2011/05/31 17:30:35 +0700","id":14974,"asset_file_size":83269,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/23 17:22:40 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Ec\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:30:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_file_name":"c_picture.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_plam {"modified_at":"2011/05/31 17:30:34 +0700","id":14972,"asset_file_size":63279,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/23 16:53:24 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e32\u0e25\u0e4c\u0e21\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:30:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_file_name":"Plam.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_header_market1 {"modified_at":"2011/05/31 17:30:34 +0700","id":14971,"asset_file_size":47596,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/23 14:44:28 +0700","comment_counter":0,"description":"market","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:30:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_file_name":"Header_market1.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_header_market {"modified_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","id":14965,"asset_file_size":42767,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/22 22:59:58 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Emarket\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:30:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:24 +0700","asset_file_name":"Header_market.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_marketl {"modified_at":"2011/05/31 17:30:04 +0700","id":14917,"asset_file_size":33106,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/05/22 10:17:25 +0700","comment_counter":0,"description":"market","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:30:04 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:44:21 +0700","asset_file_name":"marketl.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_hidro3 {"modified_at":"2011/05/31 17:19:35 +0700","id":14016,"asset_file_size":19682,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/19 17:05:41 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:19:35 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","asset_file_name":"hidro3.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_hidro2 {"modified_at":"2011/05/31 17:19:34 +0700","id":14015,"asset_file_size":27093,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/04/19 16:49:29 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003E\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e23\u003Ca href=\"/file/srinara.m/hidro1.JPG\"\u003E\u003C/a\u003E\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:19:34 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:43:03 +0700","asset_file_name":"hidro2.JPG","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: