นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_rubber-a {"media_folder_id":780,"description":"\u0e2a\u0e01\u0e22\u0e43\u0e19\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e20\u0e32\u0e04\u0e43\u0e15\u0e49","asset_updated_at":"2011/09/08 20:48:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/03/23 10:33:18 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/pjpeg","updated_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/09/08 20:48:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"rubber-A.JPG","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":205918,"visibility":null,"id":13572}
  • Small_icon_arrow {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ev\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/03/09 09:44:26 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:09:12 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"icon_arrow.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":3974,"visibility":null,"id":13266}
  • Small_v {"media_folder_id":780,"description":"v","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:24 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/03/09 08:25:21 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:09:11 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:09:11 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"v.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":173783,"visibility":null,"id":13264}
  • Small_sakora {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e0b\u0e32\u0e01\u0e39\u0e23\u0e30\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/03/06 12:12:41 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:07:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:07:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"sakora.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":43518,"visibility":null,"id":13152}
  • Small_icon_mrgreen {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Ei\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/03/06 12:11:31 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:07:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:07:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"icon_mrgreen.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":3137,"visibility":null,"id":13151}
  • Small_icon_eek {"media_folder_id":780,"description":"i","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:17 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/03/06 12:10:11 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/gif","updated_at":"2011/05/31 17:07:06 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:07:06 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"icon_eek.gif","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":3193,"visibility":null,"id":13150}
  • {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Esakora\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 16:29:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/03/05 16:26:22 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","updated_at":"2011/06/01 16:30:17 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 16:30:17 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e04\u0e25\u0e34\u0e01..\u0e22\u0e34\u0e48\u0e07\u0e2a\u0e27\u0e22.xls","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":267264,"visibility":null,"id":13124}
  • Small_dot {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003Edot2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:05 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/25 23:31:36 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:05:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:05:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"dot.jpg","commentable":false,"asset_processing":false,"asset_file_size":37272,"visibility":null,"id":12972}
  • Small_5talk2 {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E5\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/25 11:40:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:04:34 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:04:34 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"5talk2.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":76494,"visibility":null,"id":12928}
ขนาดย่อ: