นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_4eat {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E4\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:01 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/25 11:39:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:04:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:04:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"4eat.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":86100,"visibility":null,"id":12927}
  • Small_3talk {"media_folder_id":780,"description":"3","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/25 11:38:52 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"3talk.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":65155,"visibility":null,"id":12925}
  • Small_2open {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E2\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/25 11:34:53 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:04:26 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"2open.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":82206,"visibility":null,"id":12924}
  • Small_fnr_baac1 {"media_folder_id":780,"description":"\u0e04\u0e27\u0e32\u0e21\u0e23\u0e48\u0e27\u0e21\u0e21\u0e37\u0e2d\u0e17\u0e32\u0e07\u0e27\u0e34\u0e0a\u0e32\u0e01\u0e32\u0e23","asset_updated_at":"2011/05/31 14:41:00 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/25 11:33:51 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2013/09/02 13:15:39 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2013/09/02 13:15:39 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"fnr_baac1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":33780,"visibility":null,"id":12923}
  • Small_talk_vege1 {"media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/12 16:48:57 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:01:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:01:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"talk_vege1.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":76571,"visibility":null,"id":12685}
  • Small_talk_vege {"media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:44 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/12 16:21:54 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:01:07 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:01:07 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"talk_vege.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":75845,"visibility":null,"id":12684}
  • Small_talk_vege_(2) {"media_folder_id":780,"description":"\u0e40\u0e2a\u0e27\u0e19\u0e32","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/12 15:35:17 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/06/01 15:55:08 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/06/01 15:55:08 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"talk_vege_(2).jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":110401,"visibility":null,"id":12683}
  • Small_draw4 {"media_folder_id":780,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/10 23:11:33 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"draw4.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":122755,"visibility":null,"id":12638}
  • Small_draw1a {"media_folder_id":780,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1c\u0e31\u0e01\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"created_at":"2009/02/10 23:10:37 +0700","comment_counter":0,"asset_content_type":"image/jpeg","updated_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","member_only_readable":false,"modified_at":"2011/05/31 17:00:33 +0700","last_commented_at":null,"deleted_at":null,"asset_file_name":"draw1a.jpg","commentable":true,"asset_processing":false,"asset_file_size":88663,"visibility":null,"id":12637}
ขนาดย่อ: