นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vegfnr-12 {"modified_at":"2017/07/14 10:04:59 +0700","id":61373,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr-12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:04:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/14 10:04:53 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:04:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":957460}
  • Small_vegfnr-10 {"modified_at":"2017/07/14 10:01:55 +0700","id":61372,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr-10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:01:55 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/14 10:01:53 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:01:53 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":326088}
  • Small_vegfnr-11 {"modified_at":"2017/07/14 10:00:39 +0700","id":61371,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr-11.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:00:39 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/14 10:00:34 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:00:34 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":623473}
  • Small_vegfnr {"modified_at":"2017/07/13 16:41:59 +0700","id":61368,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:41:59 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 16:41:57 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:41:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":828645}
  • Small_vegfnr7 {"modified_at":"2017/07/13 16:03:27 +0700","id":61366,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr7.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:03:27 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 16:03:19 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:03:19 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":131097}
  • Small_vegfnr9 {"modified_at":"2017/07/13 16:02:06 +0700","id":61365,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr9.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:02:06 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 16:02:03 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:02:03 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":148582}
  • Small_vegfnr6 {"modified_at":"2017/07/13 16:01:41 +0700","id":61364,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr6.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:01:41 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 16:01:37 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:01:37 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":283646}
  • Small_vegfnr5 {"modified_at":"2017/07/13 16:01:16 +0700","id":61363,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr5.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:01:16 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 16:01:09 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:01:09 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":168527}
  • Small_vegfnr4 {"modified_at":"2017/07/13 16:00:43 +0700","id":61362,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr4.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:00:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 16:00:40 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:00:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":172208}
ขนาดย่อ: