นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vegfnr-12 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr-12.jpg","created_at":"2017/07/14 10:04:53 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:04:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:04:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":957460,"modified_at":"2017/07/14 10:04:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61373,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr-10 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr-10.jpg","created_at":"2017/07/14 10:01:53 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:01:53 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:01:55 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":326088,"modified_at":"2017/07/14 10:01:55 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61372,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr-11 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr-11.JPG","created_at":"2017/07/14 10:00:34 +0700","asset_updated_at":"2017/07/14 10:00:34 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/14 10:00:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":623473,"modified_at":"2017/07/14 10:00:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61371,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr.jpg","created_at":"2017/07/13 16:41:57 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:41:57 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:41:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":828645,"modified_at":"2017/07/13 16:41:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61368,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr7 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr7.JPG","created_at":"2017/07/13 16:03:19 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:03:19 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:03:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":131097,"modified_at":"2017/07/13 16:03:27 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61366,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr9 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr9.JPG","created_at":"2017/07/13 16:02:03 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:02:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:02:06 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":148582,"modified_at":"2017/07/13 16:02:06 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61365,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr6.JPG","created_at":"2017/07/13 16:01:37 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:01:37 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:01:41 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":283646,"modified_at":"2017/07/13 16:01:41 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61364,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr5.JPG","created_at":"2017/07/13 16:01:09 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:01:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:01:16 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":168527,"modified_at":"2017/07/13 16:01:16 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61363,"comment_counter":0,"commentable":true}
  • Small_vegfnr4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"vegfnr4.JPG","created_at":"2017/07/13 16:00:40 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:00:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:00:43 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","asset_file_size":172208,"modified_at":"2017/07/13 16:00:43 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61362,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: