นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
 • Tiny_ckbetong {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e15\u0e07","asset_updated_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","asset_file_name":"CKbetong.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61155,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":252969,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","modified_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_sharedance {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","asset_file_name":"sharedance.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61123,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":179238,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr29 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","asset_file_name":"1president_fnr29.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61122,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":442465,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr30 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","asset_file_name":"1president_fnr30.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61121,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":208162,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr31 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","asset_file_name":"1president_fnr31.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61120,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":217846,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr28 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","asset_file_name":"1president_fnr28.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61119,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221661,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","modified_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr27 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:40:34 +0700","asset_file_name":"1president_fnr27.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61118,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":301178,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:40:34 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:40:41 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:40:41 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr26 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:37:01 +0700","asset_file_name":"1president_fnr26.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61117,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":292142,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:37:01 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:37:08 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:37:08 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr25 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:36:47 +0700","asset_file_name":"1president_fnr25.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61116,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":267166,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:36:47 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:36:50 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:36:50 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr24 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:34:32 +0700","asset_file_name":"1president_fnr24.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61115,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":246694,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:34:32 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:34:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr22 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:34:15 +0700","asset_file_name":"1president_fnr22.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61114,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":180671,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:34:15 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:34:20 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:20 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr21 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:57 +0700","asset_file_name":"1president_fnr21.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61113,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":243797,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:33:57 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:34:03 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:34:03 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr20 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:39 +0700","asset_file_name":"1president_fnr20.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61112,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":193029,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:33:39 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:33:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr19 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:22 +0700","asset_file_name":"1president_fnr19.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61111,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":206058,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:33:22 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:33:29 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:29 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr18 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:07 +0700","asset_file_name":"1president_fnr18.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61110,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":475290,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:33:07 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:33:15 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:33:15 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr16 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:32:20 +0700","asset_file_name":"1president_fnr16.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61109,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":243797,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:32:20 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:32:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:32:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr15 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:32:06 +0700","asset_file_name":"1president_fnr15.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61108,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":207575,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:32:06 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:32:09 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:32:09 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr13 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:49 +0700","asset_file_name":"1president_fnr13.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61107,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":205523,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:31:49 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:31:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:31:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr14 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:36 +0700","asset_file_name":"1president_fnr14.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61106,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":269006,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:31:36 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:31:40 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:31:40 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr12 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:15 +0700","asset_file_name":"1president_fnr12.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61105,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":226341,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:31:15 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:31:22 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:31:22 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr11 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:01 +0700","asset_file_name":"1president_fnr11.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61104,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":205377,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:31:01 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:31:04 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:31:04 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr10 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:30:46 +0700","asset_file_name":"1president_fnr10.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61103,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":174115,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:30:46 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:30:52 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:30:52 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr09 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:30:15 +0700","asset_file_name":"1president_fnr09.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61102,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":512563,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:30:15 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:30:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:30:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr9 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:29:23 +0700","asset_file_name":"1president_fnr9.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61101,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":269353,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:29:23 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:29:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:29:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr8 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:28:56 +0700","asset_file_name":"1president_fnr8.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61100,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":242699,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:28:56 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:28:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:28:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
Thumbnail Size: