นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

Main > srinara.m

No folder found
 • Tiny_ckbetong {"commentable":true,"modified_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":252969,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61155,"created_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","asset_file_name":"CKbetong.jpg","updated_at":"2017/06/01 13:50:49 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/06/01 13:50:46 +0700","description":"\u0e44\u0e01\u0e48\u0e40\u0e1a\u0e15\u0e07","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_sharedance {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":179238,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61123,"created_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","asset_file_name":"sharedance.jpg","updated_at":"2017/05/25 11:32:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:32:05 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr29 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":442465,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61122,"created_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","asset_file_name":"1president_fnr29.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:22:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:22:11 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr30 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":208162,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61121,"created_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","asset_file_name":"1president_fnr30.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:21:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:55 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr31 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":217846,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61120,"created_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","asset_file_name":"1president_fnr31.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:21:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:21:35 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr28 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":221661,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61119,"created_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","asset_file_name":"1president_fnr28.JPG","updated_at":"2017/05/25 11:08:26 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 11:08:23 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr27 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:40:41 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":301178,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61118,"created_at":"2017/05/25 10:40:34 +0700","asset_file_name":"1president_fnr27.jpg","updated_at":"2017/05/25 10:40:41 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:40:34 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr26 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:37:08 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":292142,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61117,"created_at":"2017/05/25 10:37:01 +0700","asset_file_name":"1president_fnr26.jpg","updated_at":"2017/05/25 10:37:08 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:37:01 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr25 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:36:50 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":267166,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61116,"created_at":"2017/05/25 10:36:47 +0700","asset_file_name":"1president_fnr25.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:36:50 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:36:47 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr24 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:34:37 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":246694,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61115,"created_at":"2017/05/25 10:34:32 +0700","asset_file_name":"1president_fnr24.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:34:37 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:34:32 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr22 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:34:20 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":180671,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61114,"created_at":"2017/05/25 10:34:15 +0700","asset_file_name":"1president_fnr22.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:34:20 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:34:15 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr21 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:34:03 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":243797,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61113,"created_at":"2017/05/25 10:33:57 +0700","asset_file_name":"1president_fnr21.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:34:03 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:57 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr20 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:33:46 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":193029,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61112,"created_at":"2017/05/25 10:33:39 +0700","asset_file_name":"1president_fnr20.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:33:46 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:39 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr19 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:33:29 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":206058,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61111,"created_at":"2017/05/25 10:33:22 +0700","asset_file_name":"1president_fnr19.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:33:29 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:22 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr18 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:33:15 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":475290,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61110,"created_at":"2017/05/25 10:33:07 +0700","asset_file_name":"1president_fnr18.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:33:15 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:33:07 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr16 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:32:27 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":243797,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61109,"created_at":"2017/05/25 10:32:20 +0700","asset_file_name":"1president_fnr16.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:32:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:32:20 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr15 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:32:09 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":207575,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61108,"created_at":"2017/05/25 10:32:06 +0700","asset_file_name":"1president_fnr15.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:32:09 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:32:06 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr13 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:31:52 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":205523,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61107,"created_at":"2017/05/25 10:31:49 +0700","asset_file_name":"1president_fnr13.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:31:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:49 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr14 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:31:40 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":269006,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61106,"created_at":"2017/05/25 10:31:36 +0700","asset_file_name":"1president_fnr14.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:31:40 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:36 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr12 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:31:22 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":226341,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61105,"created_at":"2017/05/25 10:31:15 +0700","asset_file_name":"1president_fnr12.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:31:22 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:15 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr11 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:31:04 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":205377,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61104,"created_at":"2017/05/25 10:31:01 +0700","asset_file_name":"1president_fnr11.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:31:04 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:31:01 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr10 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:30:52 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":174115,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61103,"created_at":"2017/05/25 10:30:46 +0700","asset_file_name":"1president_fnr10.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:30:52 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:30:46 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr09 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:30:19 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":512563,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61102,"created_at":"2017/05/25 10:30:15 +0700","asset_file_name":"1president_fnr09.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:30:19 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:30:15 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr9 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:29:27 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":269353,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61101,"created_at":"2017/05/25 10:29:23 +0700","asset_file_name":"1president_fnr9.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:29:27 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:29:23 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
 • Tiny_1president_fnr8 {"commentable":true,"modified_at":"2017/05/25 10:28:58 +0700","media_folder_id":780,"deleted_at":null,"asset_file_size":242699,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","id":61100,"created_at":"2017/05/25 10:28:56 +0700","asset_file_name":"1president_fnr8.JPG","updated_at":"2017/05/25 10:28:58 +0700","member_only_commentable":false,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"asset_updated_at":"2017/05/25 10:28:56 +0700","description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","last_commented_at":null,"asset_processing":false}
Thumbnail Size: