นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_draw3 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:32 +0700","id":12633,"asset_file_size":46772,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 22:16:49 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e01","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:00:32 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","asset_file_name":"draw3.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_draw2 {"modified_at":"2011/05/31 17:00:31 +0700","id":12632,"asset_file_size":81550,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":true,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2009/02/10 22:15:45 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1c\u0e31\u0e012","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 17:00:31 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:40:41 +0700","asset_file_name":"draw2.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_reply {"modified_at":"2011/05/31 16:42:02 +0700","id":11363,"asset_file_size":22393,"asset_content_type":"image/gif","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/26 08:51:42 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e15\u0e2d\u0e1a","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 16:42:02 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:12 +0700","asset_file_name":"reply.gif","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ปฏิทิน2553 {"modified_at":"2011/06/01 15:52:40 +0700","id":11352,"asset_file_size":92768,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/25 15:25:02 +0700","comment_counter":0,"description":"2553","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/06/01 15:52:40 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:24 +0700","asset_file_name":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e192553.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • {"modified_at":"2011/05/31 16:41:55 +0700","id":11349,"asset_file_size":199680,"asset_content_type":"application/vnd.ms-excel","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/25 14:58:22 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e1b\u0e0f\u0e34\u0e17\u0e34\u0e192552","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/05/31 16:41:55 +0700","asset_updated_at":"2011/05/31 14:39:11 +0700","asset_file_name":"LifetimeCalender.xls","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ไฮโดร2_m {"modified_at":"2011/06/01 15:52:33 +0700","id":11069,"asset_file_size":50814,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/13 10:05:37 +0700","comment_counter":0,"description":"\u003Cp\u003Ehd2\u003C/p\u003E","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/06/01 15:52:33 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:22 +0700","asset_file_name":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e232_M.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ไฮโดร1_m {"modified_at":"2011/06/01 15:52:32 +0700","id":11068,"asset_file_size":40921,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/13 10:05:03 +0700","comment_counter":0,"description":"hd1","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/06/01 15:52:32 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:22 +0700","asset_file_name":"\u0e44\u0e2e\u0e42\u0e14\u0e231_M.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ชวนกันไปวัด2_(medium) {"modified_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","id":10977,"asset_file_size":73220,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/10 23:38:39 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e1422","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","asset_file_name":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142_(Medium).jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
  • Small_ชวนกันไปวัด2_l {"modified_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","id":10976,"asset_file_size":109726,"asset_content_type":"image/jpeg","commentable":false,"asset_processing":false,"member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/11/10 23:27:19 +0700","comment_counter":0,"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142","deleted_at":null,"visibility":null,"media_folder_id":780,"updated_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","asset_file_name":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e142_L.jpg","member_only_readable":false,"group_member_commentable":false}
ขนาดย่อ: