นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

Main > srinara.m

No folder found
  • Small_ชวนกันไปวัด1l {"description":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e141","asset_updated_at":"2011/06/01 15:33:20 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":10974,"deleted_at":null,"created_at":"2008/11/10 23:19:02 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e0a\u0e27\u0e19\u0e01\u0e31\u0e19\u0e44\u0e1b\u0e27\u0e31\u0e141L.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:52:09 +0700","media_folder_id":780,"commentable":false,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":135236,"last_commented_at":null}
  • Small_ประมูล2_(medium) {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e252m","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8781,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/22 13:20:56 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e252_(Medium).jpg","updated_at":"2011/06/01 15:45:53 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:45:53 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":38515,"last_commented_at":null}
  • Small_ประมูล1_(medium) {"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e251m","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8780,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/22 09:41:19 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e251_(Medium).jpg","updated_at":"2011/06/01 15:45:53 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:45:53 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":66581,"last_commented_at":null}
  • Small_ประมูล2 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e252\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8778,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/22 09:29:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e252.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:45:51 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:45:51 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":145413,"last_commented_at":null}
  • Small_ประมูล1 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e251\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:31:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8777,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/22 09:26:38 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e21\u0e39\u0e251.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:45:50 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:45:50 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":181518,"last_commented_at":null}
  • Small_น้ำผัก {"description":"\u0e41\u0e08\u0e01\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e31\u0e01","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8674,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/19 10:58:12 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e31\u0e01.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:45:23 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:45:23 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":112750,"last_commented_at":null}
  • Small_ของฟรี2 {"description":"\u003Cp\u003E\u0e19\u0e49\u0e33\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1e\u0e37\u0e49\u0e19\u0e1a\u0e49\u0e32\u0e19\u003C/p\u003E","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:59 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8673,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/19 10:48:05 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e02\u0e2d\u0e07\u0e1f\u0e23\u0e352.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:45:22 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:45:22 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":112665,"last_commented_at":null}
  • Small_dscf30491 {"description":"\u0e1c\u0e39\u0e49\u0e27\u0e48\u0e32\u0e2a\u0e19\u0e18\u0e34","asset_updated_at":"2011/05/31 14:35:01 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8552,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/13 00:04:39 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"DSCF30491.JPG","updated_at":"2011/05/31 16:02:30 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:02:30 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":60466,"last_commented_at":null}
  • Small_แถลงข่าว {"description":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:58 +0700","asset_processing":false,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":8550,"deleted_at":null,"created_at":"2008/08/12 22:08:01 +0700","visibility":null,"comment_counter":0,"member_only_commentable":false,"asset_file_name":"\u0e41\u0e16\u0e25\u0e07\u0e02\u0e48\u0e32\u0e27.jpg","updated_at":"2011/06/01 15:44:51 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:44:51 +0700","media_folder_id":780,"commentable":true,"group_member_commentable":false,"asset_file_size":136403,"last_commented_at":null}
Thumbnail Size: