นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • {"comment_counter":0,"asset_file_size":641346,"member_only_commentable":false,"id":8543,"updated_at":"2011/06/01 15:44:49 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:44:49 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/11 22:29:49 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e19\u0e35","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e16\u0e27\u0e32\u0e22\u0e1e\u0e23\u0e30\u0e1e\u0e23\u0e21\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e32\u0e0a\u0e34\u0e19\u0e35_\u0e04\u0e13\u0e30\u0e17\u0e23\u0e31\u0e1e\u0e22\u0e4c.mp3","asset_content_type":"audio/mpeg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:58 +0700","visibility":null,"media_folder_id":780}
  • Small_กวาง {"comment_counter":0,"asset_file_size":66337,"member_only_commentable":false,"id":8420,"updated_at":"2011/06/01 15:44:47 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:44:47 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/10 23:58:57 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e01\u0e27\u0e32\u0e07.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:57 +0700","visibility":null,"media_folder_id":780}
  • Small_ไกด์เกษตร {"comment_counter":0,"asset_file_size":178007,"member_only_commentable":false,"id":8401,"updated_at":"2011/06/01 15:44:46 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:44:46 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/08 21:33:26 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e44\u0e01\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e44\u0e01\u0e14\u0e4c\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:57 +0700","visibility":null,"media_folder_id":780}
  • Small_สัญจร {"comment_counter":0,"asset_file_size":181939,"member_only_commentable":false,"id":8298,"updated_at":"2011/06/01 15:44:20 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:44:20 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/06 13:12:40 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e15\u0e25\u0e32\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e23\u003C/p\u003E","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e2a\u0e31\u0e0d\u0e08\u0e23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:56 +0700","visibility":null,"media_folder_id":780}
  • Small_มิสคลีเน็กซ์ {"comment_counter":0,"asset_file_size":47303,"member_only_commentable":false,"id":8287,"updated_at":"2011/06/01 15:44:16 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:44:16 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/05 18:34:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u003Cp\u003E\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e04\u0e25\u0e35\u0e40\u0e19\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c\u003C/p\u003E","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e21\u0e34\u0e2a\u0e04\u0e25\u0e35\u0e40\u0e19\u0e47\u0e01\u0e0b\u0e4c.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:55 +0700","visibility":null,"media_folder_id":780}
  • Small_cecle_bg1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":9530,"member_only_commentable":false,"id":8228,"updated_at":"2011/05/31 16:00:01 +0700","modified_at":"2011/05/31 16:00:01 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/08/04 12:43:55 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"bg_share1","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"cecle_bg1.gif","asset_content_type":"image/gif","asset_updated_at":"2011/05/31 14:34:44 +0700","visibility":null,"media_folder_id":780}
  • Small_ประกวดวาดภาพ1 {"comment_counter":0,"asset_file_size":61968,"member_only_commentable":false,"id":8034,"updated_at":"2011/06/01 15:43:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:43:56 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/07/28 01:08:06 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e1","commentable":false,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e23\u0e30\u0e01\u0e27\u0e14\u0e27\u0e32\u0e14\u0e20\u0e32\u0e1e1.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","visibility":null,"media_folder_id":780}
  • Small_ป้ายงานเกษตร {"comment_counter":0,"asset_file_size":74951,"member_only_commentable":false,"id":8032,"updated_at":"2011/06/01 15:43:56 +0700","modified_at":"2011/06/01 15:43:56 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2008/07/28 00:20:12 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e1c\u0e49\u0e3212m","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"\u0e1b\u0e49\u0e32\u0e22\u0e07\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2011/06/01 15:30:53 +0700","visibility":null,"media_folder_id":780}
ขนาดย่อ: