นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_1president_fnr08 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:28:40 +0700","asset_file_name":"1president_fnr08.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61099,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":284461,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:28:40 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:28:46 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:28:46 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr008 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:27:42 +0700","asset_file_name":"1president_fnr008.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61098,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":106897,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:27:42 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:27:49 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:27:49 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr6 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:27:10 +0700","asset_file_name":"1president_fnr6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61097,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169422,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:27:10 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:27:12 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:27:12 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr5 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:54 +0700","asset_file_name":"1president_fnr5.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61096,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223186,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:26:54 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:26:59 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:26:59 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:32 +0700","asset_file_name":"1president_fnr04.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61095,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":169378,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:26:32 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:26:37 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:26:37 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr3 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:13 +0700","asset_file_name":"1president_fnr3.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61094,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":224490,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:26:13 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:26:19 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:26:19 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:56 +0700","asset_file_name":"1president_fnr03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61093,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":221922,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:25:56 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:26:02 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:26:02 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:42 +0700","asset_file_name":"1president_fnr2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61092,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":218891,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:25:42 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:25:44 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:25:44 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:24 +0700","asset_file_name":"1president_fnr02.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61091,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":168980,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:25:24 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:25:27 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:25:27 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr1 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:09 +0700","asset_file_name":"1president_fnr1.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61090,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":223513,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:25:09 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:25:14 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:25:14 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_1president_fnr01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/25 10:24:54 +0700","asset_file_name":"1president_fnr01.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61089,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":226603,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/25 10:24:54 +0700","modified_at":"2017/05/25 10:25:01 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:25:01 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_prsident05-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 22:53:45 +0700","asset_file_name":"prsident05-2.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61086,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":557023,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 22:53:45 +0700","modified_at":"2017/05/22 22:53:53 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 22:53:53 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_prsident07 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 22:53:29 +0700","asset_file_name":"prsident07.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61085,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":679438,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 22:53:29 +0700","modified_at":"2017/05/22 22:53:34 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 22:53:34 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_prsident06 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 15:23:16 +0700","asset_file_name":"prsident06.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61084,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":750257,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 15:23:16 +0700","modified_at":"2017/05/22 15:23:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:23:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_prsident05 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 15:23:03 +0700","asset_file_name":"prsident05.png","asset_content_type":"image/png","member_only_readable":false,"id":61083,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":551791,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 15:23:03 +0700","modified_at":"2017/05/22 15:23:07 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:23:07 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_prsident04 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:46 +0700","asset_file_name":"prsident04.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61082,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":154817,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 15:22:47 +0700","modified_at":"2017/05/22 15:22:54 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:54 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_prsident03 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:33 +0700","asset_file_name":"prsident03.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61081,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":29699,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 15:22:33 +0700","modified_at":"2017/05/22 15:22:36 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:36 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_prsident02 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:20 +0700","asset_file_name":"prsident02.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61080,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":64658,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 15:22:20 +0700","modified_at":"2017/05/22 15:22:23 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:23 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_prsident01 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:03 +0700","asset_file_name":"prsident01.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61079,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":118277,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/22 15:22:03 +0700","modified_at":"2017/05/22 15:22:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170512-2 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_updated_at":"2017/05/15 08:39:43 +0700","asset_file_name":"20170512-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61047,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":55469,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/15 08:39:43 +0700","modified_at":"2017/05/15 08:39:48 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 08:39:48 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_20170512 {"member_only_commentable":false,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_updated_at":"2017/05/15 08:38:07 +0700","asset_file_name":"20170512.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61046,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":93860,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/15 08:38:07 +0700","modified_at":"2017/05/15 08:38:10 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 08:38:10 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_mangofancy6 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:39:24 +0700","asset_file_name":"Mangofancy6.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61002,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":446270,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:39:24 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:39:30 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:39:30 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_mangofancy5 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:39:07 +0700","asset_file_name":"Mangofancy5.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61001,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":807054,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:39:07 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:39:11 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:39:11 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_mangofancy4 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:38:51 +0700","asset_file_name":"Mangofancy4.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":61000,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":364820,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:38:51 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:38:58 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:38:58 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
 • Tiny_mangofancy3 {"member_only_commentable":false,"description":"Mango fancy_fnr","asset_updated_at":"2017/05/01 11:38:33 +0700","asset_file_name":"Mangofancy3.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","member_only_readable":false,"id":60999,"last_commented_at":null,"commentable":true,"asset_file_size":605416,"media_folder_id":780,"created_at":"2017/05/01 11:38:33 +0700","modified_at":"2017/05/01 11:38:39 +0700","comment_counter":0,"deleted_at":null,"asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:38:39 +0700","group_member_commentable":false,"visibility":2}
ขนาดย่อ: