นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_1president_fnr08 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr08.jpg","created_at":"2017/05/25 10:28:40 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:28:40 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:28:46 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":284461,"modified_at":"2017/05/25 10:28:46 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61099,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr008 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr008.jpg","created_at":"2017/05/25 10:27:42 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:27:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:27:49 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":106897,"modified_at":"2017/05/25 10:27:49 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61098,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr6.JPG","created_at":"2017/05/25 10:27:10 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:27:10 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:27:12 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":169422,"modified_at":"2017/05/25 10:27:12 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61097,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr5.JPG","created_at":"2017/05/25 10:26:54 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:26:59 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":223186,"modified_at":"2017/05/25 10:26:59 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61096,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr04.JPG","created_at":"2017/05/25 10:26:32 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:32 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:26:37 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":169378,"modified_at":"2017/05/25 10:26:37 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61095,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr3.JPG","created_at":"2017/05/25 10:26:13 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:26:13 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:26:19 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":224490,"modified_at":"2017/05/25 10:26:19 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61094,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr03.jpg","created_at":"2017/05/25 10:25:56 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:56 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:26:02 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":221922,"modified_at":"2017/05/25 10:26:02 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61093,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr2.JPG","created_at":"2017/05/25 10:25:42 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:42 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:25:44 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":218891,"modified_at":"2017/05/25 10:25:44 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61092,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr02.jpg","created_at":"2017/05/25 10:25:24 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:25:27 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":168980,"modified_at":"2017/05/25 10:25:27 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61091,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr1 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr1.JPG","created_at":"2017/05/25 10:25:09 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:25:09 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:25:14 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":223513,"modified_at":"2017/05/25 10:25:14 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61090,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_1president_fnr01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"1president_fnr01.JPG","created_at":"2017/05/25 10:24:54 +0700","asset_updated_at":"2017/05/25 10:24:54 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/25 10:25:01 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":226603,"modified_at":"2017/05/25 10:25:01 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61089,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prsident05-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"prsident05-2.png","created_at":"2017/05/22 22:53:45 +0700","asset_updated_at":"2017/05/22 22:53:45 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 22:53:53 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":557023,"modified_at":"2017/05/22 22:53:53 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61086,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prsident07 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"prsident07.png","created_at":"2017/05/22 22:53:29 +0700","asset_updated_at":"2017/05/22 22:53:29 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 22:53:34 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":679438,"modified_at":"2017/05/22 22:53:34 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61085,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prsident06 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"prsident06.png","created_at":"2017/05/22 15:23:16 +0700","asset_updated_at":"2017/05/22 15:23:16 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:23:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":750257,"modified_at":"2017/05/22 15:23:23 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61084,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prsident05 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/png","asset_file_name":"prsident05.png","created_at":"2017/05/22 15:23:03 +0700","asset_updated_at":"2017/05/22 15:23:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:23:07 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":551791,"modified_at":"2017/05/22 15:23:07 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61083,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prsident04 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prsident04.jpg","created_at":"2017/05/22 15:22:47 +0700","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:46 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:54 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":154817,"modified_at":"2017/05/22 15:22:54 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61082,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prsident03 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prsident03.jpg","created_at":"2017/05/22 15:22:33 +0700","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:36 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":29699,"modified_at":"2017/05/22 15:22:36 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61081,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prsident02 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prsident02.JPG","created_at":"2017/05/22 15:22:20 +0700","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:20 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:23 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":64658,"modified_at":"2017/05/22 15:22:23 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61080,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_prsident01 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"prsident01.jpg","created_at":"2017/05/22 15:22:03 +0700","asset_updated_at":"2017/05/22 15:22:03 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/22 15:22:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e19\u0e32\u0e22\u0e01\u0e23\u0e31\u0e10\u0e21\u0e19\u0e15\u0e23\u0e35\u0e40\u0e22\u0e37\u0e2d\u0e19 \u0e21.\u0e2d.","asset_file_size":118277,"modified_at":"2017/05/22 15:22:11 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61079,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170512-2 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170512-2.jpg","created_at":"2017/05/15 08:39:43 +0700","asset_updated_at":"2017/05/15 08:39:43 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 08:39:48 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":55469,"modified_at":"2017/05/15 08:39:48 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61047,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_20170512 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"20170512.jpg","created_at":"2017/05/15 08:38:07 +0700","asset_updated_at":"2017/05/15 08:38:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/15 08:38:10 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"\u0e1e\u0e37\u0e0a\u0e21\u0e07\u0e04\u0e25","asset_file_size":93860,"modified_at":"2017/05/15 08:38:10 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61046,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mangofancy6 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangofancy6.JPG","created_at":"2017/05/01 11:39:24 +0700","asset_updated_at":"2017/05/01 11:39:24 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:39:30 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mango fancy_fnr","asset_file_size":446270,"modified_at":"2017/05/01 11:39:30 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61002,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mangofancy5 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangofancy5.jpg","created_at":"2017/05/01 11:39:07 +0700","asset_updated_at":"2017/05/01 11:39:07 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:39:11 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mango fancy_fnr","asset_file_size":807054,"modified_at":"2017/05/01 11:39:11 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61001,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mangofancy4 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangofancy4.JPG","created_at":"2017/05/01 11:38:51 +0700","asset_updated_at":"2017/05/01 11:38:51 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:38:58 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mango fancy_fnr","asset_file_size":364820,"modified_at":"2017/05/01 11:38:58 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":61000,"comment_counter":0,"commentable":true}
 • Tiny_mangofancy3 {"group_member_commentable":false,"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangofancy3.jpg","created_at":"2017/05/01 11:38:33 +0700","asset_updated_at":"2017/05/01 11:38:33 +0700","asset_processing":false,"updated_at":"2017/05/01 11:38:39 +0700","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"description":"Mango fancy_fnr","asset_file_size":605416,"modified_at":"2017/05/01 11:38:39 +0700","media_folder_id":780,"member_only_readable":false,"deleted_at":null,"visibility":2,"id":60999,"comment_counter":0,"commentable":true}
ขนาดย่อ: