นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_vegfnr3 {"modified_at":"2017/07/13 16:00:11 +0700","id":61361,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr3.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 16:00:11 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 16:00:05 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 16:00:04 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":141793}
  • Small_vegfnr2 {"modified_at":"2017/07/13 15:59:33 +0700","id":61360,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr2.JPG","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 15:59:33 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 15:59:27 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 15:59:27 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":185758}
  • Small_vegfnr1 {"modified_at":"2017/07/13 15:59:05 +0700","id":61359,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"vegfnr1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/07/13 15:59:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e1c\u0e31\u0e01\u0e1b\u0e31\u0e19\u0e2a\u0e38\u0e02","created_at":"2017/07/13 15:58:57 +0700","asset_updated_at":"2017/07/13 15:58:57 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":384093}
  • Small_1pysomshai1 {"modified_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","id":61257,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1pysomshai1.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:43:38 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","created_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:33 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":565290}
  • Small_1pysom1p-10 {"modified_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","id":61256,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1pysom1p-10.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:43:05 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","created_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:43:01 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":318264}
  • Small_1pysom1p-5 {"modified_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","id":61255,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1pysom1p-5.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:42:43 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","created_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:40 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":219090}
  • Small_1pysom1p-4 {"modified_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","id":61254,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1pysom1p-4.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:42:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","created_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:42:13 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":221990}
  • Small_1pyprasert12 {"modified_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","id":61253,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1pyprasert12.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:41:48 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","created_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:41 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":261693}
  • Small_1pypa1p-9 {"modified_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","id":61252,"commentable":true,"asset_content_type":"image/jpeg","member_only_commentable":false,"last_commented_at":null,"group_member_commentable":false,"comment_counter":0,"visibility":2,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1pypa1p-9.jpg","asset_processing":false,"updated_at":"2017/06/20 23:41:21 +0700","media_folder_id":780,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","created_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","asset_updated_at":"2017/06/20 23:41:17 +0700","deleted_at":null,"asset_file_size":431422}
ขนาดย่อ: