นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
เครือข่าย
สมาชิก · ติดตาม: 0 · ผู้ติดตาม: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
  • Small_1pypa1p-8 {"comment_counter":0,"asset_file_size":261109,"member_only_commentable":false,"id":61251,"updated_at":"2017/06/20 23:40:59 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:40:59 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/20 23:40:55 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1pypa1p-8.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/20 23:40:55 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_1py {"comment_counter":0,"asset_file_size":178952,"member_only_commentable":false,"id":61250,"updated_at":"2017/06/20 23:39:26 +0700","modified_at":"2017/06/20 23:39:26 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/20 23:39:22 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e01\u0e35\u0e2c\u0e32\u0e1e\u0e30\u0e40\u0e22\u0e32","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"1py.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/20 23:39:22 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_money {"comment_counter":0,"asset_file_size":287795,"member_only_commentable":false,"id":61198,"updated_at":"2017/06/04 21:47:27 +0700","modified_at":"2017/06/04 21:47:27 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/04 21:47:21 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e0a\u0e48\u0e2d\u0e07\u0e17\u0e32\u0e07\u0e01\u0e32\u0e23\u0e1a\u0e23\u0e34\u0e2b\u0e32\u0e23\u0e08\u0e31\u0e14\u0e01\u0e32\u0e23\u0e40\u0e07\u0e34\u0e19","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"money.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/04 21:47:21 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asmix2-2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":284543,"member_only_commentable":false,"id":61182,"updated_at":"2017/06/01 16:01:44 +0700","modified_at":"2017/06/01 16:01:44 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 16:01:42 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asmix2-2.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 16:01:42 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asmix2 {"comment_counter":0,"asset_file_size":286187,"member_only_commentable":false,"id":61181,"updated_at":"2017/06/01 15:59:18 +0700","modified_at":"2017/06/01 15:59:18 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 15:59:15 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asmix2.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 15:59:15 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asfnr13a {"comment_counter":0,"asset_file_size":197712,"member_only_commentable":false,"id":61180,"updated_at":"2017/06/01 15:47:43 +0700","modified_at":"2017/06/01 15:47:43 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 15:47:40 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asfnr13a.JPG","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 15:47:40 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asmix {"comment_counter":0,"asset_file_size":436710,"member_only_commentable":false,"id":61179,"updated_at":"2017/06/01 14:12:06 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:12:06 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:11:59 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asmix.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:59 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asanimal {"comment_counter":0,"asset_file_size":156787,"member_only_commentable":false,"id":61178,"updated_at":"2017/06/01 14:11:23 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:11:23 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:11:20 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asanimal.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:20 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
  • Small_asdentis {"comment_counter":0,"asset_file_size":263883,"member_only_commentable":false,"id":61177,"updated_at":"2017/06/01 14:11:11 +0700","modified_at":"2017/06/01 14:11:11 +0700","deleted_at":null,"last_commented_at":null,"created_at":"2017/06/01 14:11:04 +0700","asset_processing":false,"group_member_commentable":false,"description":"\u0e04\u0e48\u0e32\u0e22\u0e2d\u0e32\u0e2a\u0e32\u0e1e\u0e31\u0e12\u0e19\u0e32 \u0e21.\u0e2d.5 \u0e27\u0e34\u0e17\u0e22\u0e32\u0e40\u0e02\u0e15","commentable":true,"member_only_readable":false,"asset_file_name":"asdentis.jpg","asset_content_type":"image/jpeg","asset_updated_at":"2017/06/01 14:11:04 +0700","visibility":2,"media_folder_id":780}
ขนาดย่อ: