นโยบายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ 1.ให้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ผลักดัน คุณภาพคน และกระบวนทำงาน 2.ส่งเสริมการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงาน จากหน้างาน 3.ส่งเสริมให้มีเวทีเรียนรู้ร่วมกัน

ศรีนรา
Ico64
ศรีนรา แมเร๊าะ

งานประชาสัมพันธ์ คณะทรัพยากรธรรมชาติ มอ.หาดใหญ่
Network
Members · Following: 0 · Followed: 9

หลัก > srinara.m

ไม่พบโฟลเดอร์
 • Tiny_mangofancy2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangofancy2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"Mango fancy_fnr","created_at":"2017/05/01 11:38:17 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 11:38:17 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 11:38:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 11:38:26 +0700","id":60998,"asset_file_size":647391}
 • Tiny_mangofancy1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangofancy1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"Mango fancy_fnr","created_at":"2017/05/01 11:37:54 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 11:37:54 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 11:38:02 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 11:38:02 +0700","id":60997,"asset_file_size":668064}
 • Tiny_mangonatub2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangonatub2.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"Mango fancy_fnr","created_at":"2017/05/01 11:36:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 11:36:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 11:36:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 11:36:48 +0700","id":60996,"asset_file_size":989690}
 • Tiny_mangolittel {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"Mangolittel.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"Mango fancy_fnr","created_at":"2017/05/01 11:36:11 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 11:36:11 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 11:36:15 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 11:36:15 +0700","id":60995,"asset_file_size":949932}
 • Tiny_6somnug8 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug8.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 10:01:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 10:01:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 10:02:00 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 10:02:00 +0700","id":60991,"asset_file_size":444631}
 • Tiny_6somnug7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 10:01:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 10:01:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 10:01:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 10:01:39 +0700","id":60990,"asset_file_size":458809}
 • Tiny_6somnug9 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug9.jpg","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 10:01:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 10:01:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 10:01:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 10:01:04 +0700","id":60989,"asset_file_size":300430}
 • Tiny_6somnug6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 09:26:23 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 09:26:23 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 09:26:31 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 09:26:31 +0700","id":60988,"asset_file_size":381226}
 • Tiny_6somnug5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 09:25:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 09:25:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 09:25:48 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 09:25:48 +0700","id":60987,"asset_file_size":234806}
 • Tiny_6somnug4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 09:25:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 09:25:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 09:25:30 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 09:25:30 +0700","id":60986,"asset_file_size":140260}
 • Tiny_6somnug3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 09:25:03 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 09:25:03 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 09:25:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 09:25:07 +0700","id":60985,"asset_file_size":162776}
 • Tiny_6somnug2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 09:24:43 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 09:24:43 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 09:24:50 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 09:24:50 +0700","id":60984,"asset_file_size":420848}
 • Tiny_6somnug1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"6somnug1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 09:24:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 09:24:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 09:24:27 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 09:24:27 +0700","id":60983,"asset_file_size":304860}
 • Tiny_5prasan4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5prasan4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:38:45 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:38:45 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:38:51 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:38:51 +0700","id":60982,"asset_file_size":254461}
 • Tiny_5prasan3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5prasan3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:38:24 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:38:24 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:38:29 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:38:29 +0700","id":60981,"asset_file_size":356527}
 • Tiny_5prasan2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5prasan2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:38:00 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:38:00 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:38:07 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:38:07 +0700","id":60980,"asset_file_size":221281}
 • Tiny_5prasan1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"5prasan1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:37:33 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:37:33 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:37:39 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:37:39 +0700","id":60979,"asset_file_size":414756}
 • Tiny_4sanan7 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4sanan7.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:33:55 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:33:55 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:34:01 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:34:01 +0700","id":60978,"asset_file_size":212392}
 • Tiny_4sanan6 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4sanan6.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:33:31 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:33:31 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:33:33 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:33:33 +0700","id":60977,"asset_file_size":209440}
 • Tiny_4sanan5 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4sanan5.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:33:08 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:33:08 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:33:11 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:33:11 +0700","id":60976,"asset_file_size":360699}
 • Tiny_4sanan4 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4sanan4.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:32:44 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:32:44 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:32:49 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:32:49 +0700","id":60975,"asset_file_size":152589}
 • Tiny_4sanan3 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4sanan3.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:32:20 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:32:20 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:32:26 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:32:26 +0700","id":60974,"asset_file_size":306590}
 • Tiny_4sanan2 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4sanan2.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:31:59 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:31:59 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:32:04 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:32:04 +0700","id":60973,"asset_file_size":410180}
 • Tiny_4sanan1 {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"4sanan1.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/05/01 07:31:37 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/05/01 07:31:37 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/05/01 07:31:42 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/05/01 07:31:42 +0700","id":60972,"asset_file_size":432723}
 • Tiny_3-7reang {"asset_content_type":"image/jpeg","asset_file_name":"3-7reang.JPG","member_only_commentable":false,"media_folder_id":780,"visibility":2,"description":"5 \u0e1b\u0e23\u0e30\u0e2a\u0e32\u0e19 \u0e2a\u0e37\u0e1a\u0e2a\u0e32\u0e19\u0e40\u0e01\u0e29\u0e15\u0e23\u0e17\u0e24\u0e29\u0e0e\u0e35\u0e43\u0e2b\u0e21\u0e48","created_at":"2017/04/28 12:39:35 +0700","group_member_commentable":false,"asset_updated_at":"2017/04/28 12:39:35 +0700","deleted_at":null,"commentable":true,"comment_counter":0,"updated_at":"2017/04/28 12:39:38 +0700","member_only_readable":false,"last_commented_at":null,"asset_processing":false,"modified_at":"2017/04/28 12:39:38 +0700","id":60963,"asset_file_size":471185}
ขนาดย่อ: